Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείων Υγείας Ελλάδας – Κύπρου

Μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας υπέγραψαν ο υπουργός Υγείας και ο Κύπριος ομόλογός του. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες των δύο χωρών.

Πρόκειται για μια προσπάθεια εμβάθυνσης της συνεργασίας που τα δυο Υπουργεία Υγείας είχαν συμφωνήσει στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης με συμφωννία που υπεγράφη το 1987. Η νεότερη συμφωνία προβλέπει δράσεις που αφορούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας για αναβάθμιση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των δύο χωρών και στην ανίχνευση αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Ακόμη, προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής προσωπικού και η συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο για παραγγελίες και προμήθειες φαρμάκων, κυρίως ογκολογικών.

Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις σχετικά με την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και την επιμόρφωση των στελεχών των δύο Υπουργείων με στόχο την αποδοτικότερη οργάνωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των μεθόδων ανάπτυξης της παροχής υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες της Ελλάδας και της Κύπρου.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*