Ασφάλιση Οχημάτων: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες ετοιμάζει η Υδρόγειος, βελτιωμένα ασφάλιστρα και νέες καλύψεις

Περισσότερη ευελιξία με ανταγωνιστικές λύσεις και υπηρεσίες στην Ασφάλιση Οχημάτων προσφέρει η Υδρόγειος Ασφαλιστικής, προσφέροντας έτσι περισσότερη αξία στους ασφαλισμένους της. Μεταξύ άλλων παρέχει βελτιώσεις ασφαλίστρων, νέες καλύψεις και προγράμματα ασφάλισης οχημάτων.

Πιο αναλυτικά παρέχει:

-Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα στα ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης Auto Extra Plus (Eco & Basic) και Premium Auto (με κάλυψη ίδιων ζημιών).

-Νέα έκπτωση στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης για Ασφάλιση Καινούριων Οχημάτων (Επιβατικά ΙΧ – Φορτηγά ΙΧ – Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ).️

-Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης στην ασφάλιση αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

-Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του οχήματος ως Εργαλείο.

-Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα στην ασφάλιση τουριστικών λεωφορείων στις καλύψεις αστικής ευθύνης, πυρός και κλοπής.

Παράλληλα,

-Δημιουργήθηκε νέο πρόγραμμα ασφάλισης για αυτοτελώς ασφαλιζόμενες ρυμούλκες Ε.Ι.Χ.

-Δημιουργήθηκε νέα προαιρετική κάλυψη «Εγγύηση Αξίας Νέου Οχήματος», για καινούρια οχήματα με τιμολογιακή αξία έως €50.000, τα οποία ασφαλίζονται με τα προγράμματα Auto Extra Plus Eco, Auto Extra Plus Basic και Premium Auto.

-Η κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων χωρίς Απαλλαγή επεκτάθηκε και καλύπτει πλέον, χωρίς επιπρόσθετο ασφάλιστρο, και τους αισθητήρες (μηχανισμούς και βαθμονόμηση/παραμετροποίηση) επί των τζαμιών. Η κάλυψη αυτή παρέχεται προαιρετικά στις χρήσεις Επιβατικά ΙΧ, Φορτηγά ΙΧ και Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ.

Παράλληλα με τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων της, η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία και εξυπηρέτηση των πελατών της. Σύντομα θα είναι διαθέσιμες νέες ψηφιακές υπηρεσίες όπως ο έξυπνος προασφαλιστικός έλεγχος για την κάλυψη θραύσης κρυστάλλων και η δυνατότητα ετεροχρονισμένης δήλωσης ατυχήματος από το κινητό του πελάτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*