Ανοδικά τα μεγέθη των Brokers Union και Blue Aigaion το 2021

Στις 08/04/2022 έλαβε χώρα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Brokers Union Α.Ε. για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της παραγωγικής χρονιάς 2021, παρουσία του Προέδρου κυρίου Βελλιάδη Νικολάου, του Αντιπροέδρου κυρίου Βελλιάδη Στέφανου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Καλαμπαλίκη Φώτη.

Επιπλέον, στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Blue Aigaion Α.Ε., κυρία Velliades Dominique, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των 2 Εταιριών παρουσιάζονται, από το 2019 και μετά, ενοποιημένα κατ’ εφαρμογή του ν.4583/2018 καθώς οι 2 Εταιρίες ανήκουν στον ίδιο Όμιλο Εταιριών.

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών Brokers Union A.E. και Blue Aigaion Α.Ε. ανέρχονται στα 28.800.000€ εκ των οποίων τα 6.300.000€ αφορούν τις Γενικές Ασφαλίσεις & 4.500.000€ τις Ασφαλίσεις του Κλάδου Ζωής & Υγείας, με την σύνθεση του χαρτοφυλακίου Κλάδου Οχημάτων/ Λοιπών Κλάδων , να διαμορφώνεται σε 62/38.

Ένας από τους μεσοβραχυπρόθεσμους στόχους των παραγωγικών δραστηριοτήτων των δύο Εταιριών , είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους να διαμορφωθεί σε ποσοστά που θα προσεγγίζουν το 50/50, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και η πορεία του περιβάλλοντος αυτού, δυνητικά μπορεί να καθυστερήσει την επίτευξη του αναφερόμενου ποσοστού.

Άλλη μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά λόγω της πανδημίας covid ολοκληρώθηκε, με τις Εταιρίες να καταφέρνουν να αναπτυχθούν κατά επιπλέον 7%, ακολουθώντας την αύξηση παραγωγής της Ασφαλιστικής Αγοράς από πολύ κοντά. Οι Εταιρίες, με γνώμονα την προστασία του Διοικητικού Προσωπικού τους και την εύρυθμη λειτουργία τους για την άρτια και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των Συνεργατών τους, τηρούν  όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής που ισχύουν , εγκατέστησαν μηχανήματα καθαρισμού της ατμόσφαιρας και εφαρμόζουν  την λειτουργία της διαδικασίας απομακρυσμένης εργασίας(τηλεργασία).

Οι εταιρίες Brokers Union & Blue Aigaion, ξεκινώντας την παραγωγική τους δραστηριότητα στην νέα παραγωγική χρονιά 2022, βρίσκονται αντιμέτωπες με το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και επηρεάζει τις παραγωγικές δραστηριότητες  όλων των επιχειρήσεων. Η Brokers Union & η Blue Aigaion προσαρμόζοντας το business plan της χρονιάς , συνεχίζουν την αναπτυσσόμενη διαδρομή τους, παρέχοντας το ίδιο υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους Συνεργάτες του Ομίλου, μέσα από τις διαδικασίες λειτουργίας τους και την προϊοντική φαρέτρα που διαθέτουν για εκείνους.

Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι είναι αναγκαία η εκπαίδευση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για τις Λοιπές Ασφαλιστικές εργασίες , εκτός του Κλάδου Οχημάτων , που όλο και περισσότερα θα αυξάνει το εισόδημα τους υπερκαλύπτοντας την μείωση του  εισοδήματος από τις μειώσεις των ασφαλίστρων στον Κλάδο Οχημάτων. Οι Εταιρίες διαθέτουν έμπειρο και καταρτισμένο Προσωπικό για να εκπαιδεύσουν αλλά και να υποστηρίξουν τους Συνεργάτες.

Η Brokers Union έχει αναπτύξει γραφεία σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα, διατηρώντας αποκλειστικές και μακροχρόνιες συμβάσεις με Συνεργάτες,  παρέχοντας τους οικονομική ενίσχυση και  διευκολύνσεις που ενισχύουν την απρόσκοπτη αναπτυξιακή τους πορεία.

Για μια ακόμη χρονιά,  η επίτευξη των παραγωγικών στόχων της Εμπορικής Πολιτικής απέδωσε επιπλέον εισόδημα στους συνεργάτες που πέτυχαν τα κριτήρια της. Επίσης, πραγματοποιήθηκε το ταξίδι του Ετήσιου Διαγωνισμού Πωλήσεων 2021 και η εκδήλωση βραβεύσεων διακεκριμένων Συνεργατών 2020, και συνεχίζεται η δωρεάν παροχή του ομαδικού συμβολαίου στην MetLife για τους Συνεργάτες που καλύπτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της ένταξης τους στην συγκεκριμένη παροχή. Η Εμπορική Πολιτική του 2022, που ήδη έχει αποσταλεί στο δίκτυο των Συνεργατών αναφέρεται σε παραγωγικά κριτήρια που , όπως και στις προηγούμενες , δεν σχετίζονται με το L/R της παραγωγικής δραστηριότητας των Συνεργατών και η επίτευξή τους θα αποδώσει αυξημένα bonus σε σχέση με αυτή του 2021. Παράλληλα έχει αποσταλεί ο Ετήσιος Διαγωνισμός Πωλήσεων 2022 με στόχο το ετήσιο ταξίδι που πραγματοποιείται για τους συνεργάτες.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Βελλιάδης Στέφανος παρουσίασε το 3ετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Brokers Union και η κυρία Velliades Dominique αντίστοιχα για την Blue Aigaion. Σημειώνεται ότι, και οι δυο συμμετέχουν και στην Velos Insurance Services, εταιρία του Ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία λειτουργεί περισσότερο από 40 χρόνια με μια παραγωγική δραστηριότητα  περίπου 6.000.000€, εξειδικευμένη σε Ναυτασφαλίσεις και Γενικούς Κλάδους Ασφάλισης.

Κλείνοντας η Διοίκηση των Εταιριών του Ομίλου, ευχαριστεί όλο το Διοικητικό Προσωπικό των Εταιριών στην Ελλάδα αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τις προσπάθειες και την μέγιστη απόδοση στα εργασιακά τους καθήκοντα παρόλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν.

Η Brokers Union, 3η Εταιρία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης σε retail Ασφαλιστικές δραστηριότητες και η Blue Aigaion, ηγέτιδα Μεσιτική Εταιρία στις Ναυτασφαλίσεις καθώς και στην Αστική Ευθύνη Λιμένων και Μαρίνων συνεχίζουν να βρίσκονται στο Πάντα Δίπλα στους Συνεργάτες, παρέχοντας τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης Ασφαλιστικών εργασιών, διασφαλίζοντας τους ότι η συνέπεια του παρελθόντος , αποτελεί εγγύηση για το μέλλον με μοτο «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*