Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας: η 3η Συνάντηση με τους θεσμούς και τους πολίτες

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε κατά το τριήμερο 18-20 Μαρτίου 2021 η 3η Συνάντηση με τους θεσμούς και τους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας. Ο τίτλος της τριήμερης συνάντησης ήταν: «Το Νέο Δάσος στο Κέντρο της Ζωής και της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας». Για συμβολικούς λόγους, η Συνάντηση οργανώθηκε στην περιοχή της Αγίας Άννας, έναν τόπο που έχει πληγεί βαθειά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021.

Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, καθώς σε συνέχεια μιας ευρείας δημόσιας διαβούλευσης οι μελετητές του Προγράμματος κατέληξαν στην πρώτη εξειδίκευση στρατηγικής και στον ενδεικτικό κατάλογο έργων, δράσεων και δικαιούχων ανά θεματική Μελέτη. Με την παρουσίαση της πρώτης φάσης των Μελετών, εγκαινιάζεται η νέα φάση της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα οδηγήσει στη συγκρότηση της Ο.Χ.Ε. της Βόρειας Εύβοιας και στην έναρξη της υλοποίησης των έργων-φωτοδοτών.

Οι παρουσιάσεις και το σχετικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα evia.meta, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά η τοπική κοινωνία και οι πολίτες της χώρας. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2022, οπότε και θα έχουν διαμορφωθεί πλήρως όλες οι θεματικές Μελέτες του Προγράμματος. Το μεγάλο κεκτημένο του τριημέρου της Συνάντησης είναι η αποδοχή και υιοθέτηση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας από την τοπική κοινωνία, ως ένας αναγκαίος παράγοντας για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Προγράμματος.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τη ΓΣΕΒΕΕ, που αποτελεί το θεσμικό σύμβολο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας.

Παραδόθηκε η Μελέτη για τον πυλώνα «Πολιτισμός & Παιδεία»

Εν τω μεταξύ, στις 8 Μαρτίου η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της Μελέτης Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Πολιτισμό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ», παρέλαβε το πρώτο παραδοτέο της Μελέτης, που εκπονήθηκε από την εταιρεία ΕΤΑΜ. Την Επιτροπή συγκροτούν ο Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα», Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, ο Γιάννης Ρούντος, έως πρόσφατα Διευθυντής του Τομέα των Εταιρικών Υποθέσεων, Εξωτερικής Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας – Βιωσιμότητας της Interamerican ως εξ ορισμού εκπρόσωπος της χορηγού εταιρείας και η Μαρία Σοφικίτου, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια του Σωματείου «Διάζωμα».

Ο Πολιτισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος Ανασυγκρότησης, δεδομένου ότι η Βόρεια Εύβοια είναι πλούσια σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία. Ο τόπος διαθέτει, επίσης, μια ζώσα παράδοση και μια ενδιαφέρουσα προοπτική για την ανάπτυξη της δημιουργικής βιομηχανίας, η οποία θεωρείται ως η ανερχόμενη κινητήρια δύναμη της αναγέννησης των κοινοτήτων σήμερα. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της πληγείσας περιοχής μπορεί, συνεπώς, να λειτουργήσει ως η ανεξάντλητη «δεξαμενή πόρων και ιδεών» για την οικονομική αναζωογόνησή της, τη διέγερση των τοπικών δυνάμεων, τη σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής και την παραγωγή, καταληκτικά, πολιτισμικού κεφαλαίου ακόμη και σε ένα περιβάλλον κρίσης. Η Μελέτη για τον πυλώνα «Πολιτισμός & Παιδεία» περιλαμβάνει:

– Μια πρώτη εξειδίκευση Στρατηγικής προσέγγισης,
– Ενδεικτικό Κατάλογο Έργων και Δράσεων (συμπεριλαμβανομένων του σχετικού προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος),
– Κατάλογο με ονομαστικό προσδιορισμό Δικαιούχων Έργων και Δράσεων,
– Καταγραφή και αποτύπωση της ανίχνευσης της Δημόσιας Διαβούλευσης, στη βάση της πρωτογενούς επιτόπιας επαφής («στο πεδίο») με την τοπική κοινωνία.

Κατά την παραλαβή της Μελέτης από την Επιτροπή, εκ μέρους του Σταύρου Μπένου επισημάνθηκε η αρτιότητα της μελετητικής εργασίας και η ιδιαίτερα σημαντική θέση του Πολιτισμού στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, στην υλοποίηση του οποίου ο εν λόγω πυλώνας θα δώσει δυναμικά τον τόνο. Ο Γιάννης Ρούντος επεσήμανε ότι η Μελέτη χαρακτηρίζεται από ωριμότητα και τόνισε ως εφικτή την προσδοκία να αγγίξουν τα προτεινόμενα έργα και οι δράσεις την καθημερινότητα των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Παρατήρησε δε, ότι θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση της περιοχής σε βάθος χρόνου η προσπάθεια δημιουργίας μόνιμων, διαχρονικών θεσμών Πολιτισμού.

Η παρέμβαση του Γιάννη Ρούντου στη διαβούλευση

Ο Γιάννης Ρούντος, κατά τη διαβούλευση και παρουσίαση της Μελέτης στις 19 Μαρτίου στη Συνάντηση, στην Αγία Άννα, είχε την ακόλουθη παρέμβαση:

«Δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν καταστροφή σε τέτοια έκταση, όπως αυτή από τις περυσινές πυρκαγιές στην Εύβοια. Ας μου επιτραπεί μια τεχνική παρατήρηση, επειδή το ζήτημα που συζητείται πολύ στην εποχή μας είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη. Έχω να παρατηρήσω ότι η ολιστικότητα του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας απαντά και στις τρεις πτυχές της βιωσιμότητας: την Κοινωνία, το Περιβάλλον και την Οικονομία.

Είναι τα «συγκοινωνούντα δοχεία», οι τρεις αλληλένδετοι τομείς, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και στις τρεις πτυχές, μοχλός είναι η Διακυβέρνηση, κάτω από την οποία βλέπω δύο υπομόχλια. Το πρώτο είναι ο σχεδιασμός – η οργάνωση και το δεύτερο οι συνέργειες. «Έδαφος στήριξης» μοχλού και υπομοχλίων είναι η Ηθική Ευθύνη, σε επίπεδο αρχών η ακεραιότητα και η διαφάνεια. Αυτή η δομή είναι ορατή στο σχέδιο «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ» και υποστηρίζεται και από τους θεσμικούς κόμβους, στους οποίους αναφέρθηκε ο κ. Μπένος. Τίποτε πιο στερεό από μια τέτοια δομή.

Ειδικότερα για τις συνεργασίες, στις οποίες γίνονται μέρος και οι χορηγοί, για την υλοποίηση των έργων κινητοποιούνται άνθρωποι – είναι ο παράγοντας «κλειδί». Οι άνθρωποι οδηγούν τις εξελίξεις και, όπως τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο Πρόεδρος του σωματείου «Διάζωμα» και επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση, οι υποδομές και μόνον, χωρίς ανθρώπους δεν σημαίνουν τίποτα. Ακούστηκε και από τους τοπικούς εκπροσώπους: απαραίτητη η συμμετοχή των ανθρώπων από την τοπική κοινωνία, αλλά και από τους φορείς και την επιχειρηματικότητα, θεσμικών και μη. Αυτή είναι, άλλωστε, η σημειολογία της διαβούλευσης και του διαλόγου στις τοπικές συναντήσεις. Άνθρωποι σε συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που στην χώρα μας δεν τέμνονταν – δεν αντάμωναν ποτέ, είχαν πάντα παράλληλες διαδρομές.

Γι’ αυτόν τον λόγο, πιστεύω πως η σύνθεση αυτή των συνεργασιών στο ολιστικό πρόγραμμα υπόσχεται βάσιμα αποτελέσματα. Τίποτα δεν είναι «στον αέρα». Οι απαιτούμενες πηγές υλοποίησης: η δουλειά από τους ανθρώπινους πόρους και η χρηματοδότηση – δηλαδή οι οικονομικοί πόροι, είναι πηγές πόρων δεδομένες στον καθρέφτη των συνεργασιών».

Όσον αφορά στον Πυλώνα του Πολιτισμού και της Παιδείας, από τη Μελέτη προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι θα έχουμε τα πιο γρήγορα και τα πιο πειστικά αποτελέσματα, τουλάχιστον μέσα από τα έργα φωτοδότες. Θα επιδράσουν στην καθημερινότητα των πολιτών, στη ζωή της τοπικής κοινωνίας. Και αυτό, πιστεύω, είναι το πιο σημαντικό ζητούμενο ώστε να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους οι ντόπιοι. Αυτό, να γίνει η ταυτότητα του τόπου.

Σε άλλα χρόνια, η αθηνοκεντρικότητα προκλήθηκε από τη συγκέντρωση των πολιτιστικών δρωμένων και των δυνατοτήτων για υψηλότερη εκπαίδευση μόνο στην πρωτεύουσα. Το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και η Μελέτη για τον Πολιτισμό καταργούν μια τέτοια τάση. Η Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής, ο κινηματογράφος και η αγορά του με το φεστιβάλ, έρχονται εδώ με εκδηλώσεις και με θεσμούς προοπτικής. Τα μουσεία στην Εύβοια, τα μνημεία της φύσης και οι ανασκαπτικές εργασίες αναδεικνύουν και σηματοδοτούν την πολιτιστική κληρονομιά. Όλα αυτά, με προεκτάσεις στον τουρισμό, την απασχόληση – την εργασία, την τοπική οικονομία. Το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης δεν είναι ένα ουτοπικό σχέδιο επί χάρτου, είναι απόλυτα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο.

Κλείνοντας, να δηλώσω ότι η ικανοποίηση υπογραμμίζεται από την ανάδειξη του Πολιτισμού ως συνδετικού ιστού για όλες τις κοινωνικές ανάγκες. Ο Πολιτισμός ενώνει τους πολίτες, τους ενσωματώνει στα κοινά. Η ομάδα της εταιρείας ΕΤΑΜ ετοίμασε μια ολοκληρωμένη, πλήρη μελέτη, με δυνατή κεντρική ιδέα και όραμα, με στόχευση μέσα από την πράξη. Είναι μια Μελέτη με κορμό, ένα κέντημα με πολλές ψηφίδες, που θα μεγαλώνει και θα αλλάζει την εικόνα στην τοπική ζωή».

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*