Μιχάλης Τζωρτζωρής: Η χώρα μας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να κάνει χρήση της ασφαλιστικής επιστήμης

Ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, πιστεύει ότι πρέπει να δοθούν και φορολογικά κίνητρα. «Πρώτον, θα μπορούσε το κόστος ασφάλισης της κατοικίας να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα και δεύτερον θα μπορούσε να μειώνει κατά ένα ποσοστό τον φόρο ακινήτων» αναφέρει στη συνέντευξή του.

Τι λέει αναλυτικά σε συνέντευξη του στο IW για το πως μπορεί να μεγαλώσει η ασφαλιστική πίτα στην Ελλάδα:

iw? Mε τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, η Ελλάδα γίνεται το 15ο μέλος της ΕΕ που αποκτά κλιματικό νόμο. Κατά την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης, παραθέσατε τις θέσεις επί του νομοσχεδίου σχετικά με την υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής ασφάλισης ακινήτων. Ποιες αλλαγές ζητήσατε και για ποιους λόγους;

απ. Πράγματι, η χώρα μας ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις της ΕΕ στη σύνταξη νέου Εθνικού Κλιματικού Νόμου με δύο βασικές προτεραιότητες. Πρώτον, να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή την κατάσταση εκείνη που η ζωή μας και οι δράσεις μας δεν θα επιβαρύνουν το κλίμα (εκπομπή αερίων και καταστροφή βιοποικιλότητας), και δεύτερον να προσαρμοστούμε ως κοινωνία στις επιδράσεις των φαινομένων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. 

Η αντιμετώπιση του συνόλου των «απωλειών-ζημιών» που οφείλονται σε ακραία κλιματικά φαινόμενα ανήκει στις επιδράσεις αυτές και είναι ευνόητο ότι η ασφαλιστική βιομηχανία θα μπορούσε να συνδράμει αποτελεσματικά. 

Αναφερόμαστε σε κινδύνους συστημικούς, μη διαφοροποιήσιμους, ικανούς να επηρεάσουν καταλυτικά και ταυτόχρονα χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους, χαρακτηριζόμενους από το γεγονός ότι θα επέλθουν με βεβαιότητα, χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια το πού και το πότε. 

Ως συνέπεια των παραπάνω, εκτιμούμε ότι το άρθρο 19 του σχετικού νόμου, το οποίο αναφέρεται στην ασφάλιση αποκλειστικά νέων ακινήτων (ανεγερθέντα από το 2025 και μετά), τα οποία βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, είναι ελλειμματικό. Αφενός εξασφαλίζει ελάχιστους, αφετέρου δημιουργεί σημαντικά τεχνικά προβλήματα από ασφαλιστικής απόψεως.

 Στον αντίποδα, η βασική δομή των σκέψεων και των επιχειρημάτων μας συγκλίνει στην πρόταση ότι η ασφάλιση όλων των ακινήτων των Ελλήνων έναντι καταστροφικών κινδύνων είναι αναγκαία. Η απόφαση της υποχρεωτικής ασφάλισης συνοδευόμενη από αντισταθμιστικά οφέλη, όπως η μείωση φόρου ακινήτων και η απαλλαγή του κόστους ασφάλισης από το φορολογητέο εισόδημα, δίνει την οριστική λύση στην προστασία της ακίνητης περιουσίας μας.

iw? Στις συναντήσεις που είχατε με τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα, ποια ήταν τα μηνύματα που αποκομίσατε; Οι προθέσεις της κυβέρνησης με τις δικές σας θέσεις βρίσκονται σε σύμπλευση;

απ. H συνάντησή μας με τον υπουργό πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο κατανόησης του θέματος. Εξηγήσαμε ότι η ανάγκη προστασίας του συνόλου της κοινωνίας μας είναι καθοριστική και ότι η ασφάλιση όλων των ακινήτων έναντι καταστροφικών κινδύνων είναι ο μόνος δρόμος που θα διασφαλίσει πρόσβαση και χαμηλό κόστος ασφάλισης σε όλους τους Έλληνες. 

Προτείναμε, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία και κατάθεση μελέτης που θα προϋπολογίζει τη μείωση του κόστους ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη το σενάριο της υποχρεωτικότητας και τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα έχει αυτό για την ίδια την Πολιτεία. 

Η πολιτική απόφαση της παροχής κινήτρων, όπως η μείωση του φόρου ακινήτου, θα μπορούσε να λειτουργήσει με θεαματικό τρόπο υπέρ της μεγέθυνσης της αγοράς, με ευνόητα οφέλη για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Τελικώς, μια αναλυτική και επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση θα μας επιτρέψει να διευκολύνουμε τις πολιτικές αποφάσεις.

iw? Η υποχρεωτικότητα για ορισμένους ίσως αποτελεί ένα θέμα ευαίσθητο, ωστόσο γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό πως η ασφάλιση είναι ίσως ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Σε ποιους άλλους κλάδους πιστεύετε ότι θα έπρεπε να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα και για ποιους λόγους;

απ. Βεβαίως, η έννοια της υποχρεωτικότητας είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα και πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν πλησιάζουμε σε τέτοιες αποφάσεις. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειες των καταστροφικών φαινομένων που μπορεί να επιφέρει είναι τόσο υψηλής σημασίας για τη διατήρηση της ζωής και την προστασία του συνόλου που μόνο ενωμένοι μπορούμε να τις αντιπαρέλθουμε. 

Το φαινόμενο, με βεβαιότητα, κλιμακώνεται και οι ζημιές τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με όλες τις μελέτες, θα παρουσιάζουν αυξητικούς ρυθμούς, τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση. 

Η ανάγκη να συντάξουμε ένα ασφαλιστικό πλάνο είναι άμεσα απαιτητή και η απόφαση της υποχρεωτικής ασφάλισης όλων των περιουσιών μας θα επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους, με σκοπό να την καταστήσει προσβάσιμη σε όλες τις οικονομικές τάξεις. 

Παραλλήλως, τα οφέλη που θα προκύψουν για την οικονομία μας θα επιτρέψουν στην Πολιτεία να προβλέψει τα ανάλογα αντισταθμιστικά οφέλη. Η ασφάλιση, τελικώς, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός πρόληψης και να επιτρέψει στους ανθρώπους να πορευτούν με ηρεμία και αυτοπεποίθηση στο μέλλον. 

Αντίστοιχες προτάσεις, που συμπορεύονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 123 του 2006 για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματιών, που συσχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των πολιτών, έχουμε καταθέσει στα αρμόδια υπουργεία. 

Πιστεύουμε ότι η χώρα μας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να κάνει χρήση της ασφαλιστικής επιστήμης, ώστε να συμπορευτεί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Τουλάχιστον 50 επαγγέλματα πρέπει να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι λαθών ή παραλείψεων από την επαγγελματική τους πρακτική. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. 

Ενώ αξίζει να ειπωθεί ότι πρώτοι εμείς, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ως οφείλουμε, τηρούμε εδώ και 15 χρόνια αυτήν την υποχρέωση, με σκοπό να λαμβάνουν οι πολίτες ένα επίπεδο υπηρεσιών και να διασφαλίζονται έναντι επαγγελματικών λαθών.

iw? Πόσο σημαντική είναι η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα;

απ. Όταν αναφερόμαστε σε κινδύνους συστημικούς, που μπορεί να επηρεάσουν χιλιάδες ανθρώπους ή ολόκληρο το οικονομικό σύστημα μιας χώρας, η σύμπραξη όλων των φορέων δεν είναι απλά θεμιτή, αλλά απαραίτητη. Η ευθύνη του ιδιωτικού τομέα είναι να παράγει βιώσιμες και εφαρμόζουσες λύσεις, ενώ η πολιτική ηγεσία έχει την ευθύνη των αποφάσεων, της εφαρμογής των λύσεων, αλλά και της ισότιμης πρόσβασης σε όλο το κοινωνικό σύνολο. 

Το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με εξαιρετικό τρόπο συμπληρωματικά, με κοινό στόχο την παροχή συνθηκών ευημερίας για την κοινωνία και την οικονομία μας.

iw? Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν έξτρα κίνητρα στους πολίτες και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά;

απ. Ναι, πιστεύω ότι μπορούν να δοθούν κίνητρα σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, θα μπορούσε το κόστος ασφάλισης της κατοικίας να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα και, δεύτερον, θα μπορούσε να μειώνει κατά ένα ποσοστό τον φόρο ακινήτων. 

Τα οφέλη της Πολιτείας, με αυτόν τον τρόπο, θα επέστρεφαν στην κοινωνία και θα καθιστούσαν ευκολότερη και οικονομικότερη την ασφάλιση για όλους. Τελικώς, η περιουσία των Ελλήνων θα μπορούσε να εξασφαλιστεί, ο κρατικός προϋπολογισμός να μην πλήττεται σε κάθε φυσική καταστροφή, ενώ κεφάλαια να διοχετευθούν στην πρόληψη και αποφυγή. 

Τα οφέλη είναι σημαντικά και κοινώς αποδεκτά. Ωστόσο, έχουμε την αποφασιστικότητα να προλάβουμε το γεγονός ή η δύναμη της αδράνειας θα μας νικήσει; Είμαστε βέβαιοι ότι η πολιτική ηγεσία έχει τη βούληση, τη γνώση και τα εργαλεία να λειτουργήσει προνοητικά και να μεριμνήσει εγκαίρως, λαμβάνοντας τις σωστές αποφάσεις, που θα διασφαλίσουν τον Έλληνα και την περιουσία του.

(ΣΟΣ το παρακάτω να μπει αυτόνομα μετά τη συνέντευξη ή ως ένθετο σε αυτή τη συνέντευξη σε ένα πλαίσιο για να ξεχωρίσει επειδή είναι οι επίμαχες διατάξεις)

Τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την ασφάλιση περιουσίας

Άρθρο 19: Ασφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή

1. Από το 2025, τα νέα κτήρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας υπό την έννοια της παρ. 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτηρίου.

2. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται:

α) Σε ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, όπως αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 31822/1542/Ε103/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 1108) και εμπίπτουν στο σενάριο πλημμύρας υψηλής πιθανότητας.

β) Πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή Δασών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δασικής βλάστησης, την πυκνότητά της, την απόσταση από τα κτήρια και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

διαβάστε: Ηλίας Τσολάκης: Η ελληνική Πολιτεία πρέπει να ορίσει υποχρεωτικότητα σε ασφαλίσεις που εμπεριέχουν κίνδυνο

επίσης: Γιάννης Χατζηθεοδοσίου: H υποχρεωτικότητα είναι αναγκαία συνθήκη

επιπλέον: Πώς μπορεί να μεγαλώσει η ασφαλιστική πίτα στην Ελλάδα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*