Η μεγάλη έρευνα του ΙΟΒΕ στο 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, παρουσία υπουργών και επιστημόνων

Με την παρουσίαση και τον σχολιασμό των ευρημάτων της κλαδικής μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. από το Ι.Ο.Β.Ε. ξεκίνησε η συζήτηση στο πρώτο πάνελ του 3ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο με τίτλο: “Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις”, αναμένεται να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα της επόμενης εβδομάδας. 

Στο πάνελ που συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης, συμμετείχαν οι υπουργοί Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αλλά και οι εξειδικευμένοι επιστήμονες Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής Αττικής, Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεώργιος Γατόπουλος, επικεφαλής Τμήματος Διεθνών Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο ΙΟΒΕ, Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και Χαράλαμπος Φύτρος, FHAS, CFA, PhD, Β’ Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και Αναλογιστής & Χρημ/κός Αναλυτής στο ΤΕΑ Johnson & Johnson.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η συνταξιοδοτική δαπάνη πρέπει να αυξάνεται με χαμηλότερο βαθμό από την υπόλοιπη οικονομία. Δεν είναι εύκολη εξίσωση, αν λάβουμε υπόψιν το δυσμενές δημογραφικό πρόβλημα. Το συνταξιοδοτικό σύστημα πρέπει να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα. Παρατηρώντας την δεκαετή κρίση, στο συνταξιοδοτικό σύστημα κάθε χώρας παρατηρούνται κίνδυνοι. Η διασπορά είναι σημαντική για την ευρωστία ενός συστήματος. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι θα εισερχόμαστε στη φάση της σύνταξης με τους ίδιους όρους. Τα ΤΕΑ αναπτύσσονται, αλλά έχουν ακόμη μικρό αποτύπωμα στην οικονομία. 

 

Γεώργιος Γατόπουλος, επικεφαλής Τμήματος Διεθνών Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο ΙΟΒΕ: Την τελευταία 20ετία βλέπει κάποιος ότι τα ΤΕΑ εξαπλασιαστήκαν και παρατηρείται ανοδική πορεία, ιδιαίτερα την τελευταία 5ετία. Υπάρχει χαμηλή διείσδυση σε σχέση με το εργατικό δυναμικό. Κάθε ΤΕΑ έχει κατά μ.ο 1.200 ασφαλισμένους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συστηματική άνοδος του ενεργητικού που αγγίζει 1,8 δισ.. Πολύ μικρή η ροή που μπαίνει στο ενεργητικό των Ταμείων, σε σχέση με το ΑΕΠ και τις υπόλοιπες χώρες ευρωζώνης. Ως προς τις επενδύσεις, το μεγαλύτερο μέρος είναι σε αμοιβαία κεφαλαία και ΟΣΕΚΑ. Παρατηρούνται εμπόδια που κατηγοριοποιύνται σε κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες.

 

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Δώσαμε έμφαση στη διόρθωση του Νόμου Κατρούγκαλου και προχωράμε στην διόρθωση των εκκρεμών συντάξεων, θεσμοθετούμε το ΤΕΚΑ που βασίζεται στους ατομικούς κουμπαράδες. Για το 2022 δίνουμε έμφαση στην εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς και αυτό αφορά και τα ΤΕΑ. Θα κάνουμε διάλογο για έναν συνεκτικό μηχανισμό που θα διέπει τα ΤΕΑ. Παράλληλα είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες, όπως τον πολυεργοδοτικά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.

 

Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Οι κάρτες της μελέτης που έδειχναν το ποσοστό αποταμίευσης, όσον αφορά την Ελλάδα, είναι και το βασικό πρόβλημα. Η χώρα μας έχει χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, παρά την εκτίναξη τον τελευταίο καιρό. Η μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε με το νέο Ταμείο είναι ένα μεγάλο βήμα για την Ελλάδα και πρέπει να το αφήσουμε να λειτουργήσει για να αποδώσει καρπούς. Η χώρα μπαίνει σε ένα καλύτερο σημείο, πρέπει να ασχοληθούμε και με τα κίνητρα για τον 3ο πυλώνα. 

 

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Πρόεδρος του ΚΕΠΕ: Κάνουμε μια συζήτηση και βλέπουμε την συνολική εικόνα. Με την μελέτη του ΙΟΒΕ μπορούμε να δούμε μακριά. Μπορεί κάποιος να δει αχτίδες φωτός ότι μπορούμε να αναστρέψουμε τα πράγματα. Η επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να δώσει 2 δισ. στην οκονομια ετησίως. Ο θεσμός αυτός δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, ενώ σε άλλες χώρες τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σωστά για να θεραπεύσουμε πολλά ζητήματα για μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η δομή της ελληνικής οικονομίας βασίζεται σε μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πρόβλημα.

 

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας &  Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής Αττικής: Η συζήτηση για την επαγγελματική ασφάλιση συμπληρώνει 20 χρόνια. Πρέπει να τονιστεί η σημασία της και το 2022 θα πρέπει να είναι ένα έτος προβληματισμού. Πρέπει να συζητάμε για τις συνθήκες που εισήχθη ο θεσμός στην Ελλάδα. Η ελληνική πολιτεία ουδέποτε πρότεινε στρατηγική για τον 1ο πυλώνα. Με χαρά άκουσα για πρώτη φορά από τον υπουργό κ Χατζηδάκη που προτείνει μία διαδικασία για την ανάπτυξή του. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι ο 1ος και 2ος πυλώνας πρέπει να λογίζονται ως εργαλεία. Η μελέτη προτείνει την επέκταση του αριθμού των ασφαλισμένων στο 50% του εργατικού δυναμικού. Θέτει λοιπόν έναν στόχο που πρέπει να συζητηθεί από την Πολιτεία και τους εταίρους.

 

Χαράλαμπος Φύτρος, FHAS, CFA, PhD, Β’ Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και Αναλογιστής & Χρημ/κός Αναλυτής στο ΤΕΑ Johnson & Johnson: Η ΕΛΕΤΕΑ από τις πρώτες επαφές που είχε με κυβερνητικούς-κοινωνικούς εταίρους συνειδητοποίησε ότι υπήρχε κενό στην κατανόηση τι είναι ο 2ος πυλώνας, αλλά και στα εμπειρικά δεδομένα. Το φορολογικό είναι ιδιαίτερο θέμα κινήτρων και είναι σημαντικό στον 2ο πυλώνα. Απαιτούνται να υπάρχουν σαφή κίνητρα για την δημιουργία αυτών των ταμείων. Η μελέτη αναδεικνύει το θέμα των ηλικιωμένων εργαζόμενων. Το ΤΕΚΑ αποτελεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση και έχει επιλέξει να βάλει μέσα τους νέους εργαζόμενους. Τα ΤΕΑ έχουν μέση ενεργή ηλικία ασφαλισμένων τα 45 έτη, άρα αν το ΤΕΚΑ βάζει στην κεφαλαιοποίηση τους νέους εργαζόμενους. Αν ο νομοθέτης δεν προβλέψει κίνητρα για τέτοιους εργαζόμενους, ο θεσμός δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει και να απογειωθεί. Τα ΤΕΑ βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ

Η μελέτη καταγράφει και αναδεικνύει την 20ετή διαδρομή, τις προοπτικές και προκλήσεις του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στη Ελλάδα, καταλήγοντας σε σημαντικά συμπεράσματα ως προς την θετική μακροοικονομική επίδραση που μπορεί να προσδώσει στην ελληνική οικονομία η ανάπτυξη του 2ουΠυλώνα Ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων.Αρχικά, ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης, παρά τη συστηματική ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει μεγάλα περιθώρια εξάπλωσης, καθώς παραμένει πολύ λιγότερο διαδεδομένoς από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ενίσχυση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης μέσα από την επαγγελματική ασφάλιση θα οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικής υποδομής της οικονομίας, σε αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ. Ενδεικτικά, υπό προϋποθέσεις δημιουργείται προοπτική για νέα κεφαλαιακά αποθέματα που μπορεί να ξεπεράσουν τα €20 δισεκ. μακροχρόνια, σε πραγματικούς σημερινούς όρους. Αντίστοιχα, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ μπορεί να είναι υψηλότερο κατά μέσο όρο κατά περίπου €1 δισεκ. ετησίως σε βάθος 40ετίας, σε πραγματικούς σημερινούς όρους.

Για την βιώσιμη ανάπτυξη του θεσμού, προτείνονται μέτρα πολιτικής σε τέσσερεις βασικούς άξονες: (α) στην κατεύθυνση της ενοποίησης, ενίσχυσης των φορέων εποπτείας και απλοποίησης των διαδικασιών δανειοδότησης των ΤΕΑ, (β) παρεμβάσεις σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΑ, συμπεριλαμβάνοντας τη δυνατότητα ίδρυσης πολύ-εργοδοτικών ταμείων, (γ) οικονομικά κίνητρα σε ασφαλισμένους και εργοδότες, με σταθερό και διαφανές φορολογικό πλαίσιο – ενδεικτικά, σε αντιστοιχία με τις διεθνείς πρακτικές, προτείνεται να διατηρηθούν σημαντικά φορολογικά κίνητρα ως προς τις εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές, αλλά σε συνδυασμό με την εφαρμογή καθολικών ορίων, (δ) ευρύτερες παρεμβάσεις για την τόνωση της συμπληρωματικότητας και της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα και τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση του ΙΟΒΕ για το θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης. Το αποτύπωμα του 2ου πυλώνα ασφάλισης στην ελληνική οικονομία παραμένει αρκετά χαμηλό σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη του ΙΟΒΕ, ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης, παρά τη συστηματική ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει μεγάλα περιθώρια εξάπλωσης, καθώς παραμένει πολύ λιγότερο διαδεδομένoς από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Tην περίοδο 2004-2021 ο αριθμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) εξαπλασιάστηκε, αλλά παραμένει χαμηλή η διείσδυση και μικρό το μέγεθός τους στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Έτσι, το συνολικό ενεργητικό των ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης αντιστοιχεί σε μόλις 0,1% του ΑΕΠ, καταγράφοντας υστέρηση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης

Βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να παίξει ρόλο αναπτυξιακού μοχλού στην ελληνική οικονομία, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσει την αποταμιευτική συνείδηση των νοικοκυριών, να βελτιώσει τα κίνητρα για εργασία και να συμβάλει στην καλύτερη διασπορά του ευρύτερου ασφαλιστικού κινδύνου.

Όπως εκτιμάται από τη μελέτη, η ενίσχυση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης μέσα από την επαγγελματική ασφάλιση θα οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικής υποδομής της οικονομίας, σε αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ. Ενδεικτικά, υπό προϋποθέσεις δημιουργείται προοπτική για νέα κεφαλαιακά αποθέματα που μπορεί να ξεπεράσουν τα €20 δισεκ. μακροχρόνια, σε πραγματικούς σημερινούς όρους. Αντίστοιχα, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ μπορεί να είναι υψηλότερο κατά μέσο όρο κατά περίπου €1 δισεκ. ετησίως σε βάθος 40- ετίας, σε πραγματικούς σημερινούς όρους.

Οι άμεσες αυτές επιδράσεις αναμένονται μεγαλύτερες όσο ευρύτερη είναι η κάλυψη του εργατικού δυναμικού από επαγγελματική ασφάλιση και όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι η ασφάλιση αυτή.

Διαβάστε αναλυτικά στο IW: 4 κρίσιμοι λόγοι για την ενδυνάμωση της επαγγελματικής ασφάλισης

Ανατρέχοντας στην πολυσέλιδη μελέτη του ΙΟΒΕ και ειδικότερα στις προτεινόμενες παρεμβάσεις που μπορούν να φέρουν υπεραξία στον θεσμό, την κοινωνία και την οικονομία, στους βασικούς άξονες εντοπίζουμε αλλαγές σε:

Άξονας 1: Αδειοδότηση και εποπτεία

-Στροφή προς ενιαίο εποπτικό φορέα

-Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας αδειοδότησης και έγκρισης καταστατικών

Άξονας 2: Οργάνωση και λειτουργία

-Περισσότερο ευέλικτο οργανωτικό καθεστώς

-Κατάργηση νομικών φραγμών με στόχο πιο «ανοιχτά» ΤΕΑ, πολύεργοδοτικά ΤΕΑ

-Διευκόλυνση φορητότητας μεταξύ ΤΕΑ εγχωρίως και πανευρωπαϊκά

Άξονας 3: Κίνητρα και παροχές

-Διατήρηση φορολογικών κινήτρων στις παροχές

-Κίνητρα με κλιμακωτά χαρακτηριστικά, καθολικό πλαίσιο οριοθέτησης

-Νέα οικονομικά κίνητρα για τους εργοδότες για τη δημιουργία ΤΕΑ και ενίσχυση της διακυβέρνησής τους

Άξονας 4: Ευρύτερες προτάσεις

-Συμπληρωματικότητα μεταξύ πυλώνων

-Ενίσχυση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Προτάσεις σε σχέση με αδειοδότηση και εποπτεία των ΤΕΑ

*Ενιαίος εποπτικός φορέας με αποκλειστικό αντικείμενο τα ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης

 • Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας
 • Διατήρηση των πολλών και ανεξάρτητων λειτουργιών ενός ΤΕΑ με κεντρική μέριμνα να παραμένει η ελαχιστοποίηση του κινδύνου κακοδιαχείρισης και η μέγιστη εξασφάλιση της ασφάλειας των παροχών
 • Εξασφάλιση επαρκούς στελέχωσης του φορέα από άτομα με εμπειρία και εξειδίκευση καθώς και εξασφάλιση των απαραίτητων εποπτικών μέσων και εργαλείων
 • Εναλλακτικά, διατήρηση του καθεστώτος τριμερούς εποπτείας αλλά με την ταυτόχρονη σύσταση ενιαίου σημείου εισόδου (single entry point). Όμως, κίνδυνοι για επιπλέον διοικητικό φόρτο, σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και «διάχυση» της λογοδοσίας μεταξύ των επιμέρους φορέων

*Εφαρμογή προθεσμιών και συντονισμός διαδικασιών για την έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλλά και για τις εν γένει ελεγκτικές και εγκριτικές διαδικασίες.

Προτάσεις σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΑ

*Δυνατότητα ίδρυσης πολυ-εργοδοτικών ΤΕΑ, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι ανεξάρτητα από την ύπαρξη επαγγελματικού δεσμού

 • Οι αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις των εργοδοτών που αποτελούν μέλη του ΤΕΑ επιλέγουν εάν επιθυμούν να συμμετέχουν.
 • Η διαχείριση που γίνεται/ανατίθεται από το ΤΕΑ είναι κοινή για όλους και δεν γίνεται από διαφορετικούς sub-contractors για κάθε εργοδότη.
 • Το όριο των 100 ατόμων για την ίδρυση ενός ΤΕΑ να εφαρμόζεται στο συνολικό αριθμό ασφαλισμένων ενός πολύ-εργοδοτικού ΤΕΑ, το οποίο εγγυάται την εποπτική συμμόρφωση και όχι για κάθε εργοδότη ξεχωριστά.
 • «Άνοιγμα» προς άνω του 70% του συνόλου των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα που εργάζονται σε επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόμων.

*Διασφάλιση και διευκόλυνση της φορητότητας μεταξύ ΤΕΑ εγχωρίως και πανευρωπαϊκά.

*Δυνατότητα επιλογής από το καταστατικό αυτόματης εγγραφής των εργαζόμενων σε μια επιχείρηση ή κλάδο όπου λειτουργούν ήδη ΤΕΑ (auto-enrollment), με δυνατότητα να εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν (opt-out).

*Βαθμοί ελευθερίας στην επενδυτική διαχείριση, στη βάση βέλτιστων διεθνών πρακτικών, με συστηματική ενημέρωση των ασφαλισμένων για τις επιλογές τους.

Προτάσεις για το φορολογικό πλαίσιο των ΤΕΑ

*Διατήρηση ισχυρών φορολογικών κινήτρων για τις συνταξιοδοτικές παροχές

 • Ενισχύεται η συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση των νοικοκυριών
 • Κινητοποιούνται εργοδότες και εργαζόμενοι αναλαμβάνοντας μακροχρόνιες δεσμεύσεις

*Οριοθέτηση κινήτρων για τις εφάπαξ παροχές

 • Καθολικά όρια ως προς την εφαρμογή του μέγιστου κινήτρου για τις εφάπαξ παροχές
 • Σύνδεση των κινήτρων με όρια ελάχιστης ηλικίας (π.χ. Βέλγιο, Γερμανία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία,Τσεχία, Ν. Κορέα) ή διάρκειας καταβολής εισφορών (π.χ. Γερμανία, Λιθουανία,
 • Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Ν. Κορέα, Τουρκία).
 • Εφαρμογή ορίων στις ετήσιες έκτακτες/τακτικές εισφορές που είναι επιλέξιμες για τα κίνητρα, ως % του δηλωμένου ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος (π.χ. Γαλλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ισραήλ, Κολομβία, Μεξικό, Ν. Κορέα) και ως απόλυτο μέγεθος (π.χ. Σλοβακία, ΗΠΑ)
 • Εφαρμογή ανώτατου ποσού (π.χ. Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισλανδία, Χιλή) ή/και ποσοστού (π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο) του συνολικού κουμπαρά που δύναται να καταβληθεί ως εφάπαξ παροχή με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση

*Το φορολογικό κίνητρο πέραν αυτών των ορίων μπορεί να φθίνει κλιμακωτά.

*Παροχή ασφάλειας δικαίου περί του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου και συναίνεση.

Προτάσεις πολιτικής για νέα κίνητρα και χρηματοδότηση

*Θέσπιση νέων οικονομικών κινήτρων στην εργοδοτική πλευρά για τη δημιουργία και λειτουργία των ΤΕΑ

 • Παροχή οικονομικών κινήτρων στην εργοδοτική πλευρά (π.χ. επιδότηση): για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους δημιουργίας, για την ενίσχυση των μηχανισμών διακυβέρνησης ενός ΤΕΑ

*Kινητοποίηση ευρύτερων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης)

 • για την ενίσχυση της διακυβέρνησης
 • για τη βελτίωση των εποπτικών μηχανισμών (εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών, στελέχωση)

Συμπληρωματικές παρεμβάσεις πολιτικής

*Συμπληρωματικότητα μεταξύ των πυλώνων ασφάλισης

 • Ευκαιρίες από τη λειτουργία του νέου επικουρικού κεφαλαιοποιητικού ταμείου ΤΕΚΑ. Εξέταση δυνατότητας να συμμετέχουν επιπλέον φορείς που θα πληρούν συγκεκριμένες εποπτικές και άλλες προϋποθέσεις, όπως τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης
 • Ανασχεδιασμός του υποχρεωτικού πυλώνα ασφάλισης ως προς το ύψος των υποχρεωτικών εισφορών, προκειμένου να ανακατευθυνθούν αποταμιευτικοί πόροι στους πυλώνες προαιρετικής ασφάλισης.
 • Ενδεικτικά, δυνατότητα εξαίρεσης ενός ποσοστού των υφιστάμενων υποχρεωτικών εισφορών έως το επίπεδο του κατώτατου μισθού (ΙΟΒΕ, 2019)
 • Απλοποίηση του πλαισίου φορολόγησης και εφαρμογή φορολογικών κινήτρων για τον τρίτο πυλώνα (Επιτροπή Πισσαρίδη, 2020)

*Συμπληρωματικότητα με την εγχώρια κεφαλαιαγορά

 • Η παροχή φορολογικών κινήτρων στο σκέλος τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς στοχευμένωνεπενδυτικών επιλογών στην εγχώρια κεφαλαιαγορά (ΙΟΒΕ, 2021), καθιστά την εγχώρια κεφαλαιαγορά ισχυρότερη και περισσότερο ελκυστική για τοποθετήσεις εκ μέρους θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών των ΤΕΑ
 • Ενίσχυση «κουλτούρας» αποταμίευσης και του επιπέδου χρηματοοικονομικών γνώσεων

 

Ο λόγος που είναι κρίσιμη η ενδυνάμωση της επαγγελματικής ασφάλισης συνοψίζεται σε 4 βασικά σημεία που αποτελούν πρακτικά και ένα “φαύλο κύκλο” σε κοινωνία και οικονομία:

-Οι δημογραφικές πιέσεις

-Το επενδυτικό κενό

-Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί

-Η χαμηλή αποταμίευση

Σημείο τριβής και περαιτέρω ανάγκης για διαβούλευση είναι οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στη φορολόγηση των πυλώνων ασφάλισης.


 

Συνοψίζοντας σύμφωνα με τα προτεινόμενα μέτρα του ΙΟΒΕ μπορεί να επιτευχθεί: 

-Η διάχυση του ασφαλιστικού κινδύνου μεταξύ πυλώνων του συστήματος

-Η βελτίωση της επάρκειας των συνταξιοδοτικών παροχών

-Η καλλιέργεια αποταμιευτικής κουλτούρας των νοικοκυριών

-Η ενίσχυση της παραγωγικότητας

-Η αύξηση των επενδύσεων

-Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου


 

Το 3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης (#ocin22) διοργανώνουν η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και η ethosEVENTS, εταιρεία του ομίλου ethosGROUP, και απευθύνεται σε ανθρώπους της αγοράς, εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων/εργοδοτών), εκπροσώπους εποπτικών φορέων, asset managers, αναλογιστές, ορκωτούς λογιστές, εσωτερικούς ελεγκτές και λοιπούς εμπειρογνώμονες, με στόχο μια ολιστική προσέγγιση της δράσης και της φιλοσοφίας λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*