ΕΙΑΣ: Πολυθεματικού ενδιαφέροντος και επίκαιρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φεβρουαρίου 

Επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα αναπτύσσει διεξοδικά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όσο και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας, από κοινού. 

Οι θεματικοί τομείς του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής τους, έχουν ως εξής:  

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου, 16:00 – 19:20

     Δευτέρα έως και Πέμπτη, 7 έως και 10 Φεβρουαρίου, 10:00 – 14:00

Δευτέρα και Τετάρτη, 7 και 9 Φεβρουαρίου, 10:00 – 17:00 και Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου, 

15:00 – 17:00

Δευτέρα και Τετάρτη, 14 και 16 Φεβρουαρίου, 16:00 – 19:20

Δευτέρα, 21  Τετάρτη, 23 και Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου, 16:00 – 19:20

Οι ως άνω εκπαιδευτικές ενέργειες του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών προάγουν ουσιαστικά τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις παραστάσεις των ενδιαφερόμενων διοικητικών στελεχών και διαμεσολαβητών της ασφαλιστικής αγοράς, προς όφελος της περαιτέρω απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης τους, ενώ απαντούν αποτελεσματικά και έγκαιρα στις απαιτήσεις και στις νέες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής μας.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*