INTERAMERICAN: Πρωτοπορεί στην ασφαλιστική αγορά για τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον και το κλίμα

Η INTERAMERICAN, πάνω στα στερεά θεμέλια του κύρους, της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, της πρωτοπορίας και καινοτομίας που έχει κατακτήσει επί 52 χρόνια λειτουργίας, σηματοδοτεί τη μεγάλη αλλαγή στην ασφαλιστική επιχειρηματικότητα του τόπου μας προβάλλοντας ένα σύγχρονο μοντέλο Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης, σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς όλο και πιο γρήγορα.

Με αποστολή να προσφέρει μία νέα, πιο πλούσια καθημερινή εμπειρία με προγράμματα, συστήματα και υπηρεσίες πέρα από τα όρια της παραδοσιακής ασφάλισης και με όραμα «να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν πιο ασφαλείς, περισσότερο και καλύτερα», ο Οργανισμός δίνει ανθρωποκεντρικό νόημα και περιεχόμενο στο ίχνος που αφήνει στο Περιβάλλον, την Κοινωνία, τη Διακυβέρνηση και την Οικονομία.

«Η σύγχρονη INTERAMERICAN βασίζεται στην προωθημένη οργανωτική και εργασιακή δομή, την ψηφιακή τεχνολογία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την οικονομική ευρωστία, που τροφοδοτούν τη συνεχή δημιουργία και απόδοση αξίας προς όλους τους stakeholders. Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με την προτεραιότητα της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας να συμβάλει υπεύθυνα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη» δηλώνει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις με συμμετοχές σε πρωτοβουλίες και με αναφορές σε θεσμικά κέντρα, τοπικά και διεθνώς. Ο Οργανισμός αποτελεί, μεταξύ άλλων, μέλος του Global Compact Network Hellas και του CSR Hellas, ακολουθώντας τις 10 Αρχές του Global Compact. Είναι η μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που έχει ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Ο.Η.Ε. (Environment Programme Finance Initiative – UNEPFI) από το 2006, ακολουθώντας τις Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης του UNEPFI από το 2012. Η INTERAMERICAN έχει υιοθετήσει τους 17 Στόχους (Sustainable Development Goals) της Ατζέντας 2030 του Ο.Η.Ε., υλοποιώντας ένα ευρύτατο σχέδιο καλών πρακτικών.

Ο Οργανισμός βρίσκεται, ήδη, σε φάση μετρούμενης προσαρμογής στις κατευθύνσεις των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance). «Η στροφή προς τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (socially responsible investing) αναδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη επίδραση των κριτηρίων ESG όχι μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η βελτίωση των επιδόσεων σε ESG κριτήρια θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, αφ’ ενός μεν στο επίπεδο της κοινωνικής αποδοχής της INTERAMERICAN, αλλά και της σταθερότητάς της, καθώς θα μειώνονται οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι» τονίζει σχετικά ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας.

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η INTERAMERICAN έχει συνυπογράψει το «New Deal for Europe» (2019), καθώς και τη Διακήρυξη των CEOs μεγάλων επιχειρήσεων για την Πράσινη Οικονομία (2020) και τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και επενδύσεις. Παράλληλα, ο Οργανισμός έχει αναπτύξει σειρά ενεργειών, αναγνωρίζοντας ότι ο ασφαλιστικός τομέας οφείλει να αναλάβει σημαντικό ρόλο στο «Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή», δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνεται στους 15 τομείς που πλήττονται περισσότερο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η INTERAMERICAN προσεγγίζει έμπρακτα τον Στόχο 13 της δράσης για το κλίμα, μεταξύ των 17 UN SDGs:

  • Έχει σχεδιάσει και διαθέτει ασφαλιστικά προγράμματα που είναι δομημένα πάνω στις απαιτήσεις κάλυψης σχετικών κινδύνων. Οι δύο προϊοντικές γραμμές: «Green Line» για την Αστική Ευθύνη («ο ρυπαίνων πληρώνει») και «Energy Line» για την ασφάλιση επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ακολουθούν την ευρωπαϊκή γραμμή προς έναν κοινοτικό κανονισμό υποχρεωτικής εφαρμογής.
  • Έχει εισαγάγει στην προϊοντική πολιτική για την κινητικότητα και τις βιώσιμες πόλεις επιλογές και κίνητρα για πιο οικολογική μετακίνηση. Με εφαρμογές σε προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου -«Smart Drive» και «Short Drive»- αξιοποιείται η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία για «έξυπνη οδήγηση και χρήση», ενώ υποστηρίζεται και η ηλεκτροκίνηση για πιο καθαρή ενέργεια.
  • Έχει ξεκινήσει το πρώτο στην Ελλάδα ερευνητικό έργο «ΥΑΝΤΑΣ – Πρότυπο σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης της ευπάθειας και του καταστροφικού κινδύνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων», το οποίο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους.
  • Κινητοποιείται, μέσω συνεργασιών με περιβαλλοντικούς φορείς, για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών – ανθρωπογενών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές κ.ά. φαινόμενα), ενώ συμβάλλει και στην οργανωμένη ευαισθητοποίηση των πολιτών για το περιβάλλον (ενημέρωση – εκπαίδευση – εθελοντισμός).

Το «κοινωνικό προϊόν» επιβεβαιώνει τη διακριτή θέση που σταθερά κατέχει η INTERAMERICAN για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μεταξύ των «The Most Sustainable Companies in Greece». Ενδεικτικά, κατά το 2020 ο Οργανισμός απέδωσε αξία 175,35 εκατ. ευρώ στην ελληνική κοινωνία και την οικονομία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*