Τα 3 κορυφαία συνταξιοδοτικά συστήματα ειναι ευρωπαϊκά

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εγκαταλείπουν την εργασία τους προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Όμως, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός ωριμάζει και η πανδημία COVID-19 επιταχύνει τον ήδη αυξανόμενο αριθμό συνταξιούχων, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος βαθμός απόκλισης στην ποιότητα των δημόσιων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο.

Ποιες χώρες έχουν επενδύσει σε ισχυρά δημόσια συνταξιοδοτικά προγράμματα και ποιες υστερούν;

Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του 2021 από το Mercer CFA Institute Global Pension Index και συγκρίνει τα συστήματα εισοδήματος συνταξιοδότησης παγκοσμίως.

Επειδή το συνταξιοδοτικό σύστημα μιας χώρας είναι μοναδικό στο ιδιαίτερο οικονομικό και ιστορικό της πλαίσιο, είναι δύσκολο να γίνουν άμεσες συγκρίσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κοινά στοιχεία που οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι  οδηγούν σε καλύτερη οικονομική θέση στους ηλικιωμένους πολίτες.

Πρόκειται για τους εξής τρεις υποδείκτες:

Επάρκεια: Το βασικό επίπεδο εισοδήματος, καθώς και ο σχεδιασμός του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού συστήματος μιας περιοχής.

Βιωσιμότητα: Η ηλικία που παρέχεται κρατικής σύνταξης, το επίπεδο προηγμένης χρηματοδότησης από την κυβέρνηση και το επίπεδο του δημόσιου χρέους.

Ακεραιότητα: Κανονισμοί και διακυβέρνηση θεσπίζονται για την προστασία των μελών του σχεδίου.

Αυτά τα τρία μέτρα χρησιμοποιήθηκαν για την κατάταξη του συνταξιοδοτικού συστήματος 43 διαφορετικών χωρών, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 65% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Όσον αφορά τα καλύτερα συνταξιοδοτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Δανία έχουν τα τρία κορυφαία συστήματα.

 

Περισσότερα στο banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*