Ποιος θα ασφαλίσει τους πάνω από 13.000 εργαζόμενους της ΔΕΗ;

Έχει απασχολήσει τη τελευταία διετία για την προσπάθεια εξορθολογισμού των οικονομικών στο πλαίσιο της ανάκαμψης του Ομίλου συνολικά.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας υπό το πρίσμα των προσπαθειών για προς μια ανάπτυξη με βιώσιμους όρους, ενώ η πρόσφατη πετυχημένη ΑΜΚ με συμμετοχή γνωστών funds έρχεται να θέσει ισχυρές βάσεις για τη συνέχεια.

Ο λόγος για τη ΔΕΗ η οποία θα συνεχίσει να παρέχει μια χρήσιμη παροχή – επίσης – προς τους εργαζόμενους της.

Η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη παροχή ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Πρόκειται για μια ασφαλιστική κάλυψη που θα αφορά το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ και των θυγατρικών εταιρειών της (πάνω από 13.000 εργαζόμενοι)

Το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης θα είναι διετούς διάρκειας, με τον Όμιλο ΔΕΗ να διατηρεί δικαίωμα ανανέωσης για 1 επιπλέον έτος, κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο για το κόστος ασφάλισης.

Η τιμή που θα προσφερθεί από τους ενδιαφερόμενους που θα κατέσουν προσφορά στο διαγωνισμό θα είναι ενιαία για το ανθρώπινο δυναμικό όλων των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ, σύμφωνα με το energypress.gr.

Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ορίσουν με την προσφορά τους τιμή ασφαλίστρου για τα εξαρτώμενα μέλη καθώς και τιμή για ατομικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτούμενων (οι τιμές αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη από την ΔΕΗ κατά την αξιολόγηση των προσφορών).

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 18.000.000 εκατ. ευρώ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα καλύψεων του ομαδικού ασφαλιστηρίου διακρίνεται στις εξής 4 κατηγορίες:

Α) Απώλεια ζωής – ανικανότητα

-Απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία: 30.000 €

-Απώλεια ζωής από εργατικό ατύχημα: 80.000 €

-Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια: 30.000 €

-Μόνιμη ολική ανικανότητα από εργατικό ατύχημα: 80.000 €

-Μόνιμη μερική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα (αναλόγως ποσοστού ανικανότητας): 30.000 €

-Μόνιμη μερική ανικανότητα από εργατικό ατύχημα (αναλόγως ποσοστού ανικανότητας): 80.000 €

-Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος 5.000.000 €

-Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα (απώλεια εισοδήματος 100% επί των καθορών αποδοχών: καθαρός μηνιαίος μισθός (έναρξη κάλυψης την 31η ημέρα ανικανότητας και διάρκεια κάλυψης έως 5 μήνες)

Β) Νοσοκομειακή περίθαλψη

-Νοσοκομειακή περίθαλψη ετήσιο όριο: 30.000 €

-Νοσοκομειακή περίθαλψη συνέπεια σοβαρών ασθενειών (καρκίνος, νεφρική ανεπάρκεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσος απαιτούσα εγχείρηση, εγκεφαλικό επεισόδιο, τύφλωση, μεταμόσχευση, χρόνιες ανίατες νευρολογικές ασθένειες): 45.000 €

-Δωμάτιο και τροφή ημερησίως στην Ελλάδα: θέση δίκλινο

-Δωμάτιο και τροφή ημερησίως στο εξωτερικό: 500 €

-Σε μονάδα εντατικής θεραπείας ημερησίως: 1.000 €

-Κάλυψη εξόδων εντός νοσοκομείου με υποχρεωτική συμμετοχή ΕΟΠΠΥ: σε συμβεβλημένο νοσοκομειακό ίδρυμα 90%, σε μη συμβεβλημένο 90%

-Κάλυψη εξόδων εντός νοσοκομείου (συμβεβλημένου ή μη) χωρίς συμμετοχή ΕΟΠΠΥ: 60%

-Εκπιπτόμενο ποσό ετησίως για νοσοκομειακές δαπάνες: 300 €

-Έξοδα συνοδού για νοσηλεία στο εξωτερικό (ημερησίως): 250 €

-Χειρουργικό επίδομα με μη προσκόμιση εξόδων ως ποσοστό αναλόγως σοβαρότητας επέμβασης: 2.000 €

-Νοσοκομειακό επίδομα (ημερησίως) με μη προσκόμιση εξόδων και μέχρι 90 ημέρες: 60 €

Γ) Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

-Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ετήσιο όριο: 600 €

-Κάλυψη εξόδων εκτός νοσοκομείου (ποσοστό): 80%

-Ανώτατος αριθμός ιατρικών επισκέψεων (ετησίως): απεριόριστος

-Ανώτατο όριο ιατρικής αμοιβής επίσκεψης σε ιατρούς εκτός δικτύου: 60 €

-Ποσοστό κάλυψης σε ιατρούς δικτύου χωρίς όριο επισκέψεων και χωρίς κράτηση εκπιπτόμενου: 100%

-Ποσοστό κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με παρεπεμπτικό ΕΟΠΠΥ χωρίς κράτηση εκπιπτόμενου: 100%

-Ποσοστό κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με απλό παραπεμπτικό χωρίς κράτηση εκπιπτόμενου: 80%

-Ποσοστό κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων σε μη συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με παραπεμπτικό ΕΟΠΠΥ με κράτηση εκπιπτόμενου: 80%

-Ποσοστό κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων σε μη συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με απλό παραπεμπτικό με κράτηση εκπιπτόμενου: 60%

-Εκπιπτόμενο ποσό ετησίως για εξωνοσοκομειακές δαπάνες: 60 €

-Φυσικοθεραπείες: Καλύπτονται έως το όριο των εξωνοσοκομειακών

-Φάρμακα: Καλύπτονται έως το όριο των εξωνοσοκομειακών

Δ) Λοιπές παροχές

-Παροχές μητρότητας – επίδομα φυσιολογικός τοκετός: 700 €

-Καισαρική τομή: 1.000 €

-Διακοπή κύησης (αποβολή): 300 €

-Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς και επείγουσας αερομεταφοράς (όριο ετησίως): 10.000 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*