Αστική Ευθύνη Ξενοδόχων: Ένα Εγχειρίδιο Προϊόντων από την ΕΑΕΕ

Νέο εγχειρίδιο για την Αστική Ευθύνη Ξενοδόχων εξέδωσε η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται:

Το «Εγχειρίδιο Προϊόντων Αστικής Ευθύνης» είναι μία προσπάθεια της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο την τεχνική προσέγγιση στην ανάληψη κινδύνων αστικής ευθύνης.

Το Εγχειρίδιο έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και στόχος του είναι να υποστηρίξει και να διευκολύνει νέα στελέχη στον τρόπο αξιολόγησης του εκάστοτε κινδύνου.

Στο Εγχειρίδιο αυτό δεν περιλαμβάνεται επεξήγηση των ασφαλιστικών όρων, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο του «Ερμηνευτικού Λεξικού Αστικής Ευθύνης», το οποίο επίσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

Όλες οι περιγραφές & οι περιλήψεις που αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν τροποποιούν ή επηρεάζουν τους όρους / προϋποθέσεις/ εξαιρέσεις οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις διέπονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους / προϋποθέσεις/ εξαιρέσεις της εκάστοτε συναφθείσας μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστικής σύμβασης. Το «Εγχειρίδιο» θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες κατηγορίες και ελπίζουμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*