Κινήσεις ουσίας που στηρίζουν το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης

Τελικά τι απαιτείται για να γνωρίσει ο πολίτης τον κόσμο της ασφάλισης; Να αντιληφθεί τα οφέλη που θα έχει από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα για την υγεία, τη σύνταξη ή τους αμέτρητους κινδύνους στη καθημερινότητα του;

Αρκετοί θα μιλήσουν για οικονομική στενότητα ή για το γεγονός ότι ιεραρχούμε αλλιώς τις προτεραιότητες μας, τις καθημερινές ανάγκες και δαπάνες διαβίωσης.

Άλλοι θα ισχυριστούν πως απαιτείται ακόμη πολύς δρόμος για την ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία. Για την ανάγκη να εκπαιδευτεί η νεότερη γενιά με έννοιες και πρακτικές που συναντά κανείς στην ασφάλιση: Γνώση, μελέτη, πρόληψη, αποταμίευση, σχεδιασμός για το μέλλον…

Πέραν όμως από ευχολόγια και συστάσεις υπάρχουν και κάποιες κινήσεις που είναι πράγματι ουσιαστικές. Που μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ώστε να αναπτυχθεί τελικά η πολυπόθητη ασφαλιστική συνείδηση.

Για παράδειγμα, μια ενέργεια που αποτελεί παράδειγμα για το τι μπορούν να προσφέρουν τα προγράμματα Υγείας είναι και αυτή του Δήμου Φυλής. Σε συνεργασία με μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία 5.050 μαθητές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων της περιοχής θα έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική, ιδιωτική ασφάλιση.

Όπως γίνεται γνωστό, οι περισσότεροι γονείς έχουν λάβει και συμπληρώσει την σχετική υπεύθυνη δήλωση και η ανταπόκρισή τους είναι θετική. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αφορούν όλους τους μαθητές και καλύπτουν μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα, καθώς και ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή έκτακτη ασθένεια. Η γνωριμία των μικρών μαθητών και των γονιών τους με τα ασφαλιστικά προγράμματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Και στόχος θα πρέπει να είναι να πειστούν πως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελεί σύμμαχο για μια σειρά αναγκών στη ζωή τους.

Μια άλλη σημαντική είδηση των ημερών, προς την ίδια κατεύθυνση, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΑΕΕ με το Τμήμα Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠΑ.ΠΕΙ.

Έτσι, και οι δυο πλευρές θα μπορούν να συμβάλλουν στη διάχυση της γνώσης, συνδέοντας την εκπαίδευση με τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας, ενισχύοντας το παραγόμενο ερευνητικό έργο.

Τα παραπάνω νέα είναι κινήσεις ουσίας που μπορούν να ενισχύσουν την αξία και το προφίλ της ιδιωτικής ασφάλισης. Σίγουρα όμως θα απαιτηθούν πολλές περισσότερες στο άμεσο μελλον…

Βάιος Κρόκος

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*