Ο Denis Kessler της SCOR στο τιμόνι του RAB της Insurance Europe

H Insurance Europe διόρισε ως πρόεδρο του Reinsurance Advisory Board (RAB) τον επικεφαλής και διευθύνοντα σύμβουλο της SCOR, Denis Kessler.

Ο Kessler κατείχε ήδη τη θέση του προέδρου του RAB από το 2009 έως το 2010 και τώρα αντικαθιστά τον διευθύνοντα συμβούλο της Swiss Re, Christian Mumenthaler, ο οποίος κατείχε τη θέση του προέδρου του RAB τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Το RAB έχει ως στόχο να ενισχύσει και να διατηρήσει ένα σταθερό, καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά αντασφάλισης, προωθώντας ρυθμιστικά πλαίσια που διευκολύνουν τη μεταφορά παγκόσμιων κινδύνων μέσω αντασφάλισης και άλλων λύσεων κεφαλαίου που συνδέονται με την ασφάλιση.

Εκπροσωπείται σε επίπεδο Διευθύνοντος Συμβούλου από τις εξής επτά μεγάλες αντασφαλιστικές εταιρείες: Gen Re, Hannover Re, Lloyd’s of London, Munich Re, Partner Re, Scor και Swiss Re, με την Insurance Europe να παρέχει τη γραμματεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*