ΕΙΑΣ: Στο επίκεντρο η ασφάλιση κινδύνων φυσικών καταστροφών

Οι Ασφαλίσεις Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, αναδεικνύονται σε έναν εκ των πλέον ανερχόμενων τομέων ασφαλιστικής δραστηριότητας και ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών, τόσο στη Χώρα μας, όσο και διεθνώς.

Στη δυναμική εξέλιξή τους έχουν εύλογα συντελέσει η κλιματική κρίση και οι πολλαπλασιαζόμενες επιπτώσεις της στο περιβάλλον, καθώς και η νέα νομοθεσία, η οποία καθιστά επί μέρους διαστάσεις των ασφαλίσεων αυτών, υποχρεωτικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Αφιέρωμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις Ασφαλίσεις Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, είναι πραγματικά επίκαιρο και συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του συνόλου των ενδιαφερομένων συναδέλφων της ασφαλιστικής αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού.

Το Εκπαιδευτικό Αφιέρωμα εμπεριέχει:

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί κατά τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες, σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, και εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, με πλήρη τήρηση των ενδεικνυόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*