Υποχρεωτικότητα: Απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφυγή Ελλήνων υγειονομικών

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε δυο αιτήματα προσωρινής αναστολής του μέτρου της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού από 30 επαγγελματίες υγείας κατά της χώρα μας. Το δικαστήριο έδωσε αρνητική απάντηση γιατί έκρινε ότι ήταν εκτός πεδίου του κανόνα 39 (προσωρινά μέτρα).

Οι δύο αιτήσεις υποβλήθηκαν από 18 ανεξάρτητους γιατρούς και 12 εργαζόμενους σε δημόσιες δομές Υγείας. Οι εργαζόμενοι επικαλέστηκαν τα άρθρα 2 (δικαίωμα στη ζωή), 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης), 4 (απαγόρευση σκλαβιά και καταναγκαστική εργασία), 5 (δικαίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια), 6 (δικαίωμα σε δίκαιη ακρόαση), 8 (δικαίωμα σε σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, οι αιτούντες διαμαρτύρονται για τις διατάξεις του άρθρου 206 του νόμου αριθ. 4820/2021 που επιβάλλει ως προϋπόθεση τον υποχρεωτικό εμβολιασμό επαγγελματιών του τομέα της υγείας κατά του Covid-19 προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*