Tag Archives: ΣΕΒ

Κυβερνοασφάλεια: Οι προτάσεις του ΣΕΒ για ασφαλείς επιχειρήσεις

Οι επιθέσεις εστιάζουν κυρίως σε τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων: Στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου, και στις επιχειρήσεις με σημαντικό όγκο εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν γενικά λιγότερες επιθέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

Read More »

ΣΕΒ: Μονόδρομος η συνεχής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Η οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος μάθησης ενηλίκων με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας που θα παρέχει ποιοτικές, και με ουσιαστικό αντίκρισμα, ευκαιρίες επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (Re-skilling και Upskilling), είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και την προσαρμογή στις μεταβολές που επιφέρει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και η αυτοματοποίηση.

Read More »

ΣΕΒ: 6+1 προτάσεις για την Επιχειρηματική Εκπαίδευση

Οι επιχειρήσεις, ως φορείς αλλαγής, καλούνται να λειτουργήσουν με δημιουργικότητα, ήθος, υπευθυνότητα, αντίληψη βιώσιμης ανάπτυξης και αντοχή στο ρίσκο και τον κίνδυνο αποτυχίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πιο εύρωστης και πιο ανθεκτικής απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Read More »

Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης από τον ΣΕΒ για τη σωστή χρήση και διαχείριση των cookies από τις επιχειρήσεις

Ο ΣΕΒ και η KBVL Δικηγορική Εταιρεία, Μέλος του Δικτύου Deloitte Legal, συνεργάστηκαν για την έκδοση του «Πρακτικού οδηγού συμμόρφωσης για τη χρήση cookies» που δημοσιοποιείται, με σκοπό να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή πρακτικής πληροφόρησης για την ενίσχυση των ψηφιακών σχέσεων των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές και την ενδυνάμωση της ψηφιακής τους παρουσίας.

Read More »

Αλ. Σαρρηγεωργίου, Φιλίππα Μιχάλη, Μαριάννα Πολιτοπούλου στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ

Ενισχύεται η παρουσία της ασφαλιστικής αγοράς στις τάξεις του ΣΕΒ καθώς μέλη του Γενικού Συμβουλίου αποτελούν ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, η διευθύνουσα σύμβουλος της Allianz Ελλάδος, κα Φιλίππα Μιχάλη και η διευθύνουσα σύμβουλος της NN Hellas, κα Μαριάννα Πολιτοπούλου.

Read More »

ΣΕΒ: Ένας πρακτικός οδηγός για σωστή επικοινωνία επιχειρήσεων και καταναλωτών

Ο Οδηγός του ΣΕΒ βασίστηκε στην αντίστοιχη πρωτοβουλία «Recommendations for a better presentation of information to consumers» της BusinessEurope και άλλων επιχειρηματικών οργανώσεων, η οποία έχει προβληθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Read More »

580.000 χαμένες θέσεις εργασίας για 5 μήνες εκτιμά ο ΣΕΒ

580.000 χαμένες θέσεις εργασίας για 5 μήνες εκτιμά ο ΣΕΒ, σύμφωνα με το τελευταίο σχετικό report. Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση του ποσοστού ανεργίας κοντά στο 20%, από 17,2% το 2019, με εντονότερες ωστόσο τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας κατά το πεντάμηνο Μαρτίου-Ιουλίου

Read More »

ΣΕΒ και εργασία: 7 βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Η εκρηκτική εξέλιξη των τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας και της οικονομίας επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο περιεχόμενο και την οργάνωση της εργασίας, δημιουργεί νέα επαγγέλματα και μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι σημερινοί και οι αυριανοί εργαζόμενοι θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες

Read More »

ΣΕΒ: Έρχεται η μεγαλύτερη αύξηση της ανέργιας στην 10ετία – Πέντε προτάσεις

Οι προτάσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνουν την υιοθέτηση προληπτικής, ευέλικτης και ολοκληρωμένης στρατηγικής απασχόλησης και τη σύνδεσή της με μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Επίσης τη διοχέτευση των εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων στη βάση συγκεκριμένης στρατηγικής και στόχων.

Read More »

ΣΕΒ: Ας αυξηθούν τα ελλείμματα για να σωθεί η οικονομία

"Σε κάθε περίπτωση, εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει να προβεί σε δανεισμό, η τωρινή συγκυρία είναι ευνοϊκή, δεδομένου του χαμηλού ύψους των επιτοκίων, σε αντίθεση με κάποια άλλη μελλοντική φάση, όταν περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη προσφύγουν στις αγορές, ωθώντας τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα", αναφέρει ο ΣΕΒ

Read More »

ΣΕΒ για κορωνοϊό: Ανάγκη για έξτρα πόρους, χωρίς γραφειοκρατεία σε εργαζόμενους – επιχειρήσεις

Να γίνουν ακόμη και σπατάλες στην διάθεση των πόρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού ζητά ο ΣΕΒ, προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων

Read More »

ΣΕΒ: Αναλυτικός Οδηγός για τηλεργασία – τεχνολογικό εξοπλισμό

Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανακατανείμουν εργαζόμενους και ρόλους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν. Επιβάλλεται διαρκής επικοινωνία και παρακολούθηση, όχι μόνο της εργασίας που εκτελείται από το σπίτι, αλλά κυρίως της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Read More »