Αγγελίες

Νέα Θέση Εργασίας για τη SOUTHEASTERN

Η SOUTHEASTERN Insurance Brokers Ltd., ανεξάρτητος Broker ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων με κυρίαρχη θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει Λειτουργό Αξιολόγησης Κινδύνων (Underwriter) Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος

Read More »

Αγγελία πρόσληψης Υπεύθυνου Μονάδας Αναλογισμού από την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Σκοπός του, να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί αναλογιστικά μοντέλα και συστήματα πληροφόρησης για την προετοιμασία αναλύσεων που βοηθούν σε ανάπτυξη προϊόντων, προσδιορισμό αποθεμάτων, στρατηγικών τιμολόγησης και μετριασμού του κινδύνου

Read More »