Ε.Ι.Α.Σ.: Nεότερα και έξτρα προγράμματα επανεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας,  που απαιτούνται κατά το έτος 2021, αλλά και υπολειπόμενες ώρες του προηγούμενου έτους 2020

Τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης θα έχουν την έναρξή τους κατά τις επόμενες ημερομηνίες:

  • Δευτέρα, 7 Ιουνίου
  • Δευτέρα, 14 Ιουνίου
  • Τετάρτη, 23 Ιουνίου
  • Δευτέρα, 28 Ιουνίου

Επίκαιρα και πολύ ενδιαφέροντα είναι τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, τα οποία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων συναδέλφων της αγοράς μας το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών. Τα εν λόγω Προγράμματα προσφέρονται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μας να ανταποκριθούν εγκαίρως στις απαιτήσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησής τους, είναι εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στους Τομείς Επανεκπαίδευσης Α και Β, ως εξής:

  • ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A
  1. Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής 

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

  • ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

1. Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

2. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018

Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

3. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

Αναλυτικές πληροφορίες περί του περιεχομένου των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης, αλλά και της διαδικασίας εγγραφής και παρακολούθησής τους, είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, www.eias.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*