Εκπαιδευτικές δράσεις για την εφαρμογή του συστήματος DRG στα νοσοκομεία

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών πραγματοποίησε εκπαιδευτικές δράσεις «Εφαρμογή του συστήματος DRG στην Ελλάδα».

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων,  το ΚΕΤΕΚΝΥ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Μάρτιο εκπαιδευτικοί κύκλο μέσω απομακρυσμένης διαδικτυακής πλατφόρμας λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδηημία COVID-19.

Με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα προγράμματα  έδωσαν έμφαση στην Κλινική Κωδικοποίηση, καθώς και στους Κανόνες Τιμολόγησης στο νέο Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ).

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε διάστημα σχεδόν ενός έτους, από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι και σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 8 τριήμερες και διήμερες γενικές εκπαιδεύσεις, καθώς και επτά μονοήμερα προγράμματα, εστιασμένα σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες.

Στις εκπαιδευτικές δράσεις  έλαβαν μέρος ιατροί και νοσηλευτές από 91 Νοσοκομεία της χώρας, αλλά και από 17 Ιδιωτικές Κλινικές. Η συμμετοχή ξεπέρασε ακόμα και το 60% των προσκεκλημένων. Συνολικά εκτιμάται πως έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα εκπαίδευσης Κλινικής Κωδικοποίησης περισσότεροι από  500 ιατροί και νοσηλευτές.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*