Δράσεις ΕΑΕΕ και εντός 2021 για την επιτάχυνση της πιλοτικής εφαρμογής DRG

H συνεργασία που έχει εγκαινιάσει η ΕΑΕΕ με το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. ή Ελληνικό Ινστιτούτο DRG) από διετίας, υπήρξε συνεχής και μάλιστα ιδιαίτερα παραγωγική κατά την διάρκεια του 2020, καθώς ολοκληρώθηκαν δύο, από την όλη σειρά, έργων, των οποίων την υποστήριξη έχει αναλάβει η Ένωση.

Το πρώτο από αυτά είναι η ολοκλήρωση της μελέτης της διαδικασίας και της εμπειρίας της εφαρμογής των DRG σε 11 χώρες, η οποία είχε ανατεθεί από την ΕΑΕΕ, με την σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. στο Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, της Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία είχε κριθεί ως το πρώτο, βασικό και απαραίτητο, έργο στην όλη διαδικασία ανάπτυξης και εισαγωγής του συστήματος DRG στην πατρίδα μας, ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και είναι διαθέσιμη τόσο από την σελίδα του KE.TE.K.N.Y., όσο και της ΕΑΕΕ, συνιστώντας πολύτιμο εργαλείο κατανόησης του νέου συστήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, κρίσιμο έργο για την ορθή και ομαλή εισαγωγή και την εξοικείωση όλων όσων πρόκειται να εργαστούν στη βάση των DRG είχε χαρακτηριστεί η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού από το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. καθώς και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την από απόσταση (e-learning) εκπαίδευσή τους. Έτσι, μέσα στη χρονιά που πέρασε, ολοκληρώθηκαν τόσο η από πλευράς ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ ανάπτυξη 6, από τις συνολικά 8, ειδικά δομημένες εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες, όσο και η ανάπτυξη της ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, στην οποία και αναρτήθηκαν οι βινετοσκοπήσεις των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Οι τελευταίες δύο θεματικές ενότητες αναμένεται να είναι διαθέσιμες προς παρακολούθηση εντός του 2021. Η παρακολούθηση των e-learning μαθημάτων γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. μετά την αίτηση κάθε ενδιαφερομένου και την χορήγηση προσωπικών κωδικών πρόσβασης στην ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Η ΕΑΕΕ έχει ήδη αναλάβει την όλη οικονομική στήριξη της αρχικής υλοποίησης και διατήρησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας για τα επόμενα τρία, τουλάχιστον, χρόνια.

Στόχος για την τρέχουσα χρονιά είναι η, περαιτέρω συνεργασία με το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., για την υλοποίηση σειράς πρόσθετων έργων, που αποβλέπουν στην επιτάχυνση του χρόνου πιλοτικής εφαρμογής των DRG σε επιλεγμένα από το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

*από την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*