Κινήσεις ασφαλιστών και αντασφαλιστών, τα stress tests και η EIOPA

Σύνταξη, επιμέλεια: Έλενα Ερμείδου

Οι (αντ)ασφαλιστικές έχουν αρχίσει και ενσωματώνουν παράγοντες περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης στα πλάνα τους, καθώς επίσης και στα stress tests στα οποία υποβάλλονται, που διενεργεί η EIOPA. Η διαδικασία αυτή και στον κλάδο των ασφαλειών δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας, υποδηλώνοντας, σύμφωνα με την Insurance Europe, ότι οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες αν συνδυαστούν με το προφίλ κινδύνου.

Οι αρχές της (αντ)ασφάλισης) συνάδουν πλήρως με τις νέες τάσεις σε ό,τι αφορά στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος κινδύνων και ευκαιριών στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG) σε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της μείωσης των κινδύνων που σχετίζονται με τις καταστροφές και την υγεία, της παροχής ασφαλιστικών λύσεων για ευάλωτες κοινότητες και πόλεις και των επενδύσεων σε ανθεκτικές υποδομές και πράσινες τεχνολογίες.

Σημαντική κινητικότητα παρατηρείται στις αγορές των αντασφαλιστών και των ILS προκειμένου να σχεδιαστούν εκδόσεις σύμφωνες με τους δείκτες ESG.

Οι επενδύσεις σε ομόλογα καταστροφών (cat bonds) βάσει κριτηρίων ESG αναμένεται να σημειώσουν ανάπτυξη πάνω από 30% στο διάστημα αυτό. Σε ό,τι αφορά τους παραδοσιακούς αντασφαλιστές, η ανάπτυξη των ομολόγων ESG και των πράσινων ομολόγων αποτελεί επίσης μέσο χρηματοδότησης και επενδυτική ευκαιρία.

Να σημειωθεί ότι ομόλογα καταστροφών και προϊόντα ILS με ενσωματωμένα τα κριτήρια ESG χρησιμοποιήθηκαν από την IBRD για τη χρηματοδότηση έργων αειφόρου ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την PwC, η ανάπτυξη των παραγόντων ESG θα μεταβάλει τις αγορές επενδύσεων. Πάνω από το 50% των αμοιβαίων κεφαλαίων θα τοποθετούνται βάσει δεικτών ESG, μετατοπίζοντας τις επενδύσεις κεφαλαίων μέχρι το 2025.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*