Πρόεδρος στο Forum των Ευρωπαϊκών Ασφαλίσεων ο CEO του ΝΝ Group

Το Ευρωπαϊκό CFO Forum Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι ο Delfin Rueda, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου NN, ανέλαβε πρόεδρος του Φόρουμ, διαδεχόμενος  τον Matt Rider της Aegon, από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Το CFO Forum ασχολείται ενεργά με την διατύπωση προτάσεων της ασφαλιστικής  βιομηχανίας σε ρυθμιστικές αρχές και οργανισμούς με αναφορά στον ασφαλιστικό κλάδο, όπως τα ΔΠΧΠ και το Solvency II, ενώ  συνεργάζεται και  με άλλους φορείς όπως η Insurance Europe και το CRO Forum.

Ο Delfin Rueda, μεταξύ άλλων, ανέφερε :  “Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναλάβω τον ρόλο του Προέδρου του  CFO  Φόρουμ σε αυτή την κρίσιμη φάση της προώθησης προτύπων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών αναφορών για τον ασφαλιστικό κλάδο. Επί του παρόντος, ο τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλές νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, στο οποίο το Φόρουμ CFO μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*