Ανάσα για τις επιχειρήσεις, αυξήσεις για τους εργαζόμενους από τη νέα μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών

Για δεύτερη φορά μειώνονται το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, με την μείωση των Ασφαλιστικών Εισφορών.

Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, προβλέπεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από την πρωτοχρονιά του 2021. Ταυτόχρονα ρυθμίζονται οι οφειλές προς Ασφαλιστικά Ταμεία της πρώτης καραντίνας σε 12-24 δόσεις.

Επιπλέον χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε πληττόμενους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των εισφορών, το νομοσχέδιο περιέχει την αναλυτική φόρμουλα μείωσής τους από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ με την εφαρμογή του μειώνεται το κόστος για τον εργοδότη και αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα του εργαζόμενου.

  • Από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μηνιαία αύξηση για εργαζόμενο που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ ανέρχεται σε 8 ευρώ, ενώ φθάνει ή ξεπερνάει τα 23 ευρώ για μισθωτούς με μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ.
  • Για τους εργοδότες, το αντίστοιχο κέρδος ξεκινάει από 12 ευρώ τον μήνα για τον μισθό των 650 ευρώ με πλήρη απασχόληση και ξεπερνάει τα 35 ευρώ εάν ο μισθός είναι άνω των 2.000 ευρώ

Στο  άρθρο 31:

α) Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός της Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η 6.2020:

Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 π.ν. στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 π.μ. στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4% και κατανέμεται κατά 1,2% στον εργοδότη και κατά 1,2% στον εργαζόμενο.

β) κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013, η οποία μειώνεται κατά 0,12 π.μ. από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994 και κατά 0,18 π.μ. από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4144/2013. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται ως εξής:

εργοδοτική εισφορά 0,06% υπέρ του ειδικού λογαριασμού προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2224/1994.

-εισφορά εργαζόμενου 0,10% υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994

γ) κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του ενιαίου λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζόμενου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35% και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν.678/1977).

Η ρύθμιση των οφειλών

Ταυτόχρονα, οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 2,5% ή 12 δόσεις άτοκα, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31 Ιουλίου του 2021, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31 Ιουλίου του 2021. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση.

Η ενίσχυση

Επίσης, χορηγείται εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου -Οκτωβρίου στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Πηγή: banks.com,gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*