Οι ασφαλιστές μπορεί να πιαστούν με μεγαλύτερες απώλειες

της Ελενας Ερμείδου

Ζημιές σε πρωτασφαλιστές μπορεί να προκαλέσουν οι διατυπώσεις των όρων των συμβολαίων σχετικά με τις καλύψεις του COVID-19  σε συνέχεια όλων όσων συνέβησαν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας τονίζει η AM BEST.

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι οι αντασφαλιστές αντέδρασαν πολύ γρήγορα με συγκεκριμένη γλώσσα κατά τη διάρκεια των ανανεώσεων στα μέσα του έτους, λόγω ανησυχιών. Ομοίως, οι πολιτικές κατάφεραν ως επί το πλείστον να περιλαμβάνουν ρητή γλώσσα εξαιρουμένων των πανδημιών από την κάλυψη.

Ωστόσο, οι γενικές πολιτικές ευθύνη όπως είναι οι επαγγελματικές ευθύνες είναι λιγότερες σαφείς σύμφωνα με την  AM Best.

Ενώ οι αντασφαλιστικές αποσαφήνισαν τα κεντά στην ερμηνεία των όρων, οι πρωτασφαλιστές καθοδηγούνται από χρονοδιαγράμματα λόγω της εξέλιξης των δικαστικών υποθέσεων σχετικά με τις διαφωνίες που έχουν προκύψει σε ό,τι αφορά τη διακοπή των επιχειρησιακών λειτουργιών λόγω COVID-19, καθώς και άλλα θέματα.

Η AM BEST υποστηρίζει ότι πρωτογενείς ασφαλιστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με αβεβαιότητα την έκθεση σε πανδημία τους, ολιγωρούν και βρίσκονται στην δίνη των κανονιστικών διαδικασιών.

Το χάσμα μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μικρούς και μεσαίους ασφαλιστές που αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, αν ο χρησμός της AM BEST βγει αληθινός, αρκετοί ασφαλιστές θα μπορούσαν να βρεθούν χωρίς αντασφαλιστικές καλύψεις.  Αποτέλεσμα αυτών να βρεθούν εκτεθειμένοι με πολύ μεγαλύτερες απώλειες από όσες είχαν προβλέψει αρχικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*