Προσοχή με τις startup

της Ελενας Ερμείδου

Καμπάνακι κινδύνου κρούουν οι μεγάλες πολυεθνικές ασφαλιστικές με τις start ups και insurtechs.

Υποσηρίζουν ότι η αγορά έχει κορεσθεί με νέες προτάσεις και ιδέες, αρκετές από τις οποίες δεν μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση.

Παράλληλα ζητούν να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο ώστε να περιοριστεί η φαυλότητα ώστε να παραμείνουν μόνο οι ιδέες που πρωτοπορούν, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι υλοποιήσιμες.

Σε ό,τι αφορά τέλος την ροή των παγκοσμίων χρηματοδοτήσεων αναφέρουν ότι μπορεί να σημείωσε μία αύξηση το τελευταίο διάστημα ωστόσο η αύξηση οφείλονταν σε δύο μεγάλες χρηματοδοτήσεις που ανέβασαν τον πήχυ.

Στέλεχος από την αγορά δηλώνει δε στο IW.gr ότι στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή η αξία έως ανύπαρκτη των startups. Ελάχιστες πάντως κάνουν δουλειά για την ασφαλιστική αγορά, καλή. Ωστόσο επισημαίνει ότι ο κλάδος πρέπει να επικεντρωθεί στις καθ αυτού επιχειρήσεις του, συμπληρώνοντας ότι τα startups είναι ένα κόκκος άμμου στον ωκεανό. Προσθέτει ότι οι startups υπό προϋποθέσεις μόνο συμπληρωματικό ρόλο μπορεί να έχουν στις επιχειρήσεις. Αντίθετα ζητεί μέσα από το IW να δοθεί έμφαση στις επιχειρήσεις με κίνητρα που ωθούν την ανάπτυξη.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*