Η Moody’s για τα σημερινά αποτελέσματα της Allianz

Της Ελενας Ερμείδου

«Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της Allianz ήταν ανθεκτικά και υποστηρίζουν το επίπεδο βαθμολογίας, παρά τον σημαντικό αντίκτυπο που δέχτηκε από την πανδημία στον κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C).

Στα αποτελέσματα του τριμήνου, η Allianz ανέφερε μια πρόσθετη αρνητική επίδραση  στα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ύψους 0,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά από 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο» σχολιάζει σήμερα ο  Christian Badorff a Vice President & Senior Analyst στην Moody’s.

Allianz: Λειτουργικά κέρδη 2,6 δισ. το β’ τρίμηνο

Ωστόσο, τα κέρδη στο τρίμηνο διατηρήθηκαν σε καλά επίπεδα, χάριν των σταθερών επιδόσεων στο κομμάτι του underwriting στον κλάδο P&C, τη βελτίωση των επενδυτικών αποτελεσμάτων και τη σταθερή συμβολή του τμήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Οι νέοι όγκοι των επιχειρήσεων στην Ζωή μειώθηκαν σημαντικά, αλλά τα περιθώρια βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου λόγω ενός ευνοϊκότερου συνδυασμού επιχειρήσεων. Τα ασφάλιστρα στον κλάδο P&C μειώθηκαν επίσης οριακά σε επίπεδο εσωτερικής ανάπτυξης λόγω χαμηλότερων όγκων, αλλά η Allianz συνεχίζει να έχει θετικές τιμολογιακές γραμμές.

Ο δείκτης Allianz  Solvency II του Ομίλου είναι ελαφρώς χαμηλότερος από το πρώτο τρίμηνο, στο 187%. Αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως τη συνεχή πτώση των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*