Ηλεκτροκίνηση/Περιβάλλον: Προβλήματα με τις ανακυκλώσεις μπαταριών

Νέες περιβαλλοντικές ανάγκες θα προκύψουν, που θα ξεκινούν από την ανακύκλωση μπαταριών μέχρι την υπεύθυνη προμήθεια των πρώτων υλών.

της Έλενας Ερμείδου

Πυρκαγιές-κίνδυνος βραχυκυκλώματος

 Ορισμένες πυρκαγιές που αφορούσαν ηλεκτρικά οχήματα έχουν γραφτεί σε πρωτοσέλιδα τα τελευταία χρόνια, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο πυρκαγιάς από τα συμβατικά οχήματα.

Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που παρουσιάζουν διαφορετικούς και, μέχρι στιγμής, απροσδιόριστους κινδύνους. Τα ελαττωματικά ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να βραχυκυκλώσουν, προκαλώντας πυρκαγιές.

Οι μπαταρίες λιθίου ενδέχεται να καούν όταν υποστούν ζημιά, υπερφορτιστούν ή όταν υποβληθούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν καίγονται οι μπαταρίες υψηλής τάσης, μπορεί να παρουσιάσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, προκαλώντας υψηλότερες θερμοκρασίες και περαιτέρω καύση.

Ωστόσο, τα βελτιωμένα συστήματα ελέγχου της μπαταρίας και η τεχνολογία των κυττάρων έχουν καταστήσει τις μπαταρίες ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές. Επίσης, τα συστήματα διαχείρισης μπαταριών έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την υπερφόρτιση.

Τα συμπεράσματα της μελέτης της ΑΖΤ δείχνουν ότι η ζημιά που προκαλείται στα ηλεκτρικά οχήματα είναι, κατά μέσο όρο, πιο ακριβή από ό,τι στα συμβατικά αυτοκίνητα.

Τα εξειδικευμένα συνεργεία αυξάνουν το κόστος επισκευής

 Αν η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί, η ζημιά θα προκαλέσει ολική απώλεια, σε πολλές περιπτώσεις. Επιπλέον, η χαμηλή μέση ηλικία του οχήματος και το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να πάνε μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα επισκευής αυξάνουν το κόστος.

Κρίσιμο ζήτημα είναι η διάρκεια ζωής και η απόδοση της μπαταρίας. Οι μπαταρίες υψηλής τάσης έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, που σήμερα αντιστοιχεί σε 8-10 χρόνια λειτουργίας. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τον τρόπο φόρτισης και αποφόρτισης, τη θερμοκρασία λειτουργίας και τα κύτταρα. Η τακτική φόρτιση της μπαταρίας, για παράδειγμα, μειώνει τη διάρκεια ζωής της.

Ζητήματα εγγυήσεων

 Δεδομένου του υψηλού κόστους αντικατάστασής τους, η κατάσταση των μπαταριών είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα στη διαχείριση των απαιτήσεων, ειδικά όσον αφορά στην υπολειμματική αξία ή τα χαρακτηριστικά τους που διέπονται από εγγυήσεις.

Ωστόσο, ανησυχία για τους ασφαλιστές προκαλείται λόγω της έλλειψης δεδομένων σχετικά με την ταχύτητα με την οποία μειώνεται η χωρητικότητα της μπαταρίας.

Η αποτυχία τήρησης των εγγυήσεων απόδοσης θέτει ερωτήματα σχετικά με την ευθύνη για τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές, καθώς και για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης μονάδων μπαταριών.

Αν το ελαττωματικό μέρος της μπαταρίας μπορεί να αναγνωριστεί με σαφήνεια, τότε την ευθύνη θα την έχει ο προμηθευτής. Ωστόσο, αν αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί, η ευθύνη της αντικατάστασης μεταφέρεται στον κατασκευαστή.

Κίνδυνοι για το περιβάλλον

 Παρά τα «πράσινα» διαπιστευτήρια, υπάρχουν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οποία εγείρουν ευθύνες και κινδύνους φήμης για τους κατασκευαστές και προμηθευτές οχημάτων. Οι μπαταρίες υψηλής τάσης είναι ο κύριος τομέας ανησυχίας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία για την ανακύκλωση μπαταριών με βάση το λίθιο και το κοβάλτιο. Οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις από τη χρήση των μπαταριών είναι, προς το παρόν, άγνωστες. Οι μπαταρίες υψηλής τάσης ενέχουν περιβαλλοντικούς κινδύνους αν δεν ανακυκλωθούν σωστά ή αν εκτίθενται σε νερά και πλημμύρες.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρίες είναι γενικά υψηλότερες (περίπου 59% υψηλότερες) από εκείνες των οχημάτων καύσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*