Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα για τον COVID-19 στον τουρισμό

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που περιλαμβάνει τα υγειονομικά πρωτόκολλα στον τουρισμό λόγω του COVID-19. Προβλέπει συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε είδους επιχείρηση, από κάμπιγκ μέχρι και γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Επίσης, θεσπίζεται το σήμα πιστοποίησης Health First για όλα τα τουριστικά καταλύματα.

Ωστόσο, φαίνεται ότι επικρατεί σύγχυση σε αρκετούς ξενοδόχους για τη διαδικασία με την οποία θα ληφθεί το σήμα. Η ρύθμιση όμως είναι ξεκάθαρη: δεν χρειάζεται πιστοποίηση. Πρακτικά, η διαδικασία πιστοποίησης για τη χορήγηση του σήματος γίνεται με αυτοέλεγχο του τουριστικού καταλύματος ότι τηρούνται τα σχετικά πρωτόκολλα, ανάλογα με το είδος του καταλύματος. Η αίτηση για τη χορήγηση του σήματος γίνεται ηλεκτρονικα είτε στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, είτε από Υπουργείο Τουρισμού, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος.

Ειδικότερα το άρθρο 4 της ΚΥΑ αναφέρει ότι «θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020». Συνεπώς, το σήμα είναι υποχρεωτικό για όλα τα καταλύματα.

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι «το σήμα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος και αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, όπως αποτυπώνονται κατά περίπτωση στα Παραρτήματα I και ΙΙ».

Για τα κύρια καταλύματα, η κατάρτιση του πρωτοκόλλου υγειονομικού περιεχομένου και η χορήγηση του Σήματος διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Δηλαδή, για τη χορήγηση του σήματος ο υπεύθυνος του καταλύματος υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.

Για τη μη κύρια καταλύματα, το σήμα θα χορηγηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του (http://www.mintour.gov.gr/).

Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης τελεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*