Νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για άτομα με αναπηρίες

Σήμερα Τετάρτη οι ευρωβουλευτές συζητούν την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ.

Τα μέλη θα ζητήσουν από την Επιτροπή σε μορφή ψηφίσματος να αναλάβει ουσιαστικότερες δεσμεύσεις για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες μέσω μιας συνολικής, μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία για το διάστημα μετά το 2020, έτσι ώστε όλα τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Εκτιμάται ότι τα 100 εκατομμύρια ανθρώπων με αναπηρίες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή. Ειδικότερα, η πλήρης και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι προβληματική, με ποσοστό απασχόλησης 50,6% έναντι 74,8% για τα άτομα χωρίς αναπηρίες.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν να οριστεί επίσημα από την ΕΕ τι σημαίνει «αναπηρία» και να παροτρύνουν την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων σε τομείς όπως η ισότητα, η ελεύθερη κυκλοφορία και η ανεξάρτητη διαβίωση, η προσβασιμότητα, η απασχόληση και η κατάρτιση, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, και η πρόληψη της βίας και της κακοποίησης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*