Κλάδος Περιουσίας, Ατυχημάτων: Προοπτικές 2020

Της Ελενας Ερμείδου

Σταθερές είναι οι προοπτικές του κλάδου περιουσίας & ατυχημάτων (P&C) με βάση την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, της καλή κεφαλαιακής θέσης του κλάδου και της θετικής τάσης στην τιμολόγηση. Προκλήσεις αντιμετωπίζει ο κλάδος σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των ζημιών από φυσικές καταστροφές, τις αυξημένες αξιώσεις για αποζημιώσεις αστικών ευθυνών, τις χαμηλές αποδόσεις από επενδύσεις.

Το σύνολο αυτών συντελούν στο στένεμα των περιθώριων κέρδους σύμφωνα με την Moody’s.

Διαβάστε:

Moody’s: Οι 10 πιο ακριβές καταστροφές στο κόσμο

Τα κυριότερα σημεία

Με δεδομένο τάση της οικονομία, η Moody’s μία επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των στις ανεπτυγμένες οικονομίες και μία μικρή ανάπτυξη των αναδυομένων οικονομιών. Για τους G-20 προβλέπει ανάπτυξη σε πραγματικούς όρους 2,6% το 2020 και 2,8% το 2021 έναντι ανάπτυξης 2,6% το 2019.

Η κεφαλαιοποίηση του κλάδου είναι καλή με βάση τις βελτιώσεις που πραγματοποιούνται στην διαχείριση πρακτικών ρίσκου και των προγραμμάτων αντασφάλισης μετριάζεται όμως από τα ισχνά περιθώρια κέρδους  και το προβλημάτων που παρατηρούνται σε ορισμένες γραμμές παραγωγής των ΗΠΑ.

Οι θετικές τάσεις στην τιμολόγηση αντισταθμίζουν την μεταβλητότητα στις αυξημένες απαιτήσεων στο κλάδο περιουσίας και αστικών ευθυνών.

Οι απειλές από καταστροφικούς τυφώνες, σεισμούς, καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες πιθανά εντάθηκαν λόγω του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Οι χαμηλές κεφαλαιακές επενδυτικές αποδόσεις ωθούν μερικές ασφαλιστικές να διαφοροποιήσουν την σύνθεση των χαρτοφυλακίων και να παίρνουν θέσεις σε κατηγορίες λιγότερο ρευστοποιήσιμες αυξημένου ρίσκου.

Τα InsurTechs παρεμβαίνουν και διαταράσσουν μερικές γραμμές παραγωγής αλλά οι παραδοσιακοί ασφαλιστές συνάπτουν συχνά συνεργασίες ή προχωρούν σε εξαγορές για να ενισχύσουν τις θέσεις τους στην αγορά.

Η υποχρεωτικότητα από την νομοθεσία ορισμένων επιμέρους κλάδων του P&C για την κάλυψη κανονιστικών απαιτήσεων ενισχύουν το προφίλ του κλάδου.

Στην Ευρώπη οι αυξήσεις τιμολογίων θα βοηθήσουν να καλυφθεί το πληθωριστικό κόστος των απαιτήσεων στις περισσότερες χώρες της Ηπείρου, ωστόσο οι πιέσεις που ασκούνται από τον ανταγωνισμό δεν θα επιτρέψουν μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια οι οποίες θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τα χαμηλά επενδυτικά έσοδα.

Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα (combined ratio) κυμαίνεται στο 90% στην Ιταλία μέχρι και 98% στην Γαλλία. Στην Ελβετία ο δείκτης βρίσκεται στο 91%, στην Γερμανία στο 94%, και στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 95%. Για όλες τις προαναφερόμενες χώρες οι ενδείξεις σημειώνουν ότι θα κινηθεί προς τα πάνω.

Αντίθετα πτωτικά σύμφωνα με την Moody’s αναμένεται να κινηθούν τα αποθεματικά κεφάλαια των Ευρωπαίων του κλάδου Περιουσίας και Ατυχημάτων.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*