Ψάχνει να αγοράσει Ασφαλιστικές η Munich Re

Ασφαλιστικές με σκοπό να γράψει νέους κινδύνους ψάχνει να εξαγοράσει η Munich Re δήλωσε σε γερμανική εφημερίδα ο CEO του Ομίλου Joachim Wenning, Chief Executive Officer (CEO). Εν δυνάμει εξαγορές θα μπορούσε να γίνουν σε περιοχές που αντασφαλιστική τοποθετείται στην αγορά, λιγότερο σε περιοχές που θα έπρεπε να επεκταθεί.

Ελ. Ερμ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*