Στα 68,6 εκατ. δολ. τα κέρδη γ’ τριμήνου της Fairfax Holdings

Οι ζημίες στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του μητρικού ομίλου της ERB Eurolife επισκίασαν εν μέρει την αύξηση των κερδών από underwriting σε περίοδο υψηλών φυσικών καταστροφών-Εύρωστη η χρηματοδοτική μας βάση, δηλώνει ο CEO Prem Watsa

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Στα 68,6 εκατ. δολ. διαμορφώθηκαν τα κέρδη γ΄ τριμήνου του καναδέζικου αντασφαλιστικού ομίλου Fairfax Holdings, μητρικού ομίλου της ERF Eurolife, μειωμένα κατά 55% σε ετήσια βάση. Η μείωση των κερδών αποδίδεται στις ζημίες 96,7 εκατ. δολ. που «έγραψε» η Fairfax στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, έναντι κερδών 41,2 εκατ. δολ. έναν χρόνο πριν. Η εξέλιξη αυτή επισκίασε σε έναν βαθμό την αύξηση 10% των κερδών από underwritingτου ομίλου του Prem Watsa κατά την εξεταζόμενη περίοδο (ανήλθαν στα 81,3 εκατ. δολ.) παρά τις υψηλές απώλειες από φυσικές καταστροφές. Οι ζημίες από τις επενδύσεις, εξάλλου, αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα λειτουργικά έσοδα που διαμορφώθηκαν στα 280,1 εκατ. δολ., έναντι 249,9 εκατ. δολ. το γ’ τρίμηνο του 2018.

Οριακή μεταβολή σημείωσε ο συνδυασμένος δείκτης της Fairfax–σε ενοποιημένη βάση- που διαμορφώθηκε στο 97,5% από 97,6% έναν χρόνο πριν. “Παρά την έντονη δραστηριότητα από πλευράς φυσικών καταστροφών το γ’ τρίμηνο, οι ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου μας συνέχισαν να εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις στην ανάληψη κινδύνων, όπως φαίνεται και από τον ενοποιημένο συνδυασμένο δείκτη. Ο συνδυασμένος δείκτης της Zenith National διαμορφώθηκε στο 87,1%, ενώ σε όλες τις άλλες εταιρείες –πλην μιας- ο εν λόγω δείκτης κυμάνθηκε μεταξύ 96,2% και 97,9%», σχολίασε σχετικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Prem Watsa. «Η χρηματοδοτική μας βάση παραμένει εύρωστη, με ρευστά διαθέσιμα και υψηλής εμπορευσιμότητας χρεόγραφα στην εταιρεία holding και χωρίς σημαντικές λήξεις ομολόγων έως το 2022»,  κατέληξε.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα 4,2 δις. δολ. στο τέλος Σεπτεμβρίου από 3,8 δις. δολ. έναν χρόνο πριν και τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 3,3 δις. δολ. από 2,9 δις. δολ. την ίδια περίοδο. Σημειώνεται τέλος ότι υποστηρικτικά για την κερδοφορία της Fairfaxτο γ’ τρίμηνο λειτούργησε η αύξηση των εσόδων από τόκους και μερίσματα στα 214,9 εκατ. δολ., που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξημένες δαπάνες για τόκους που ανήλθαν σε 121,5 εκατ. ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*