Έκκληση ασφαλιστών – CFOs για βελτιώσεις του ΔΠΧΑ 17

Κοινή έκκληση για περαιτέρω βελτιώσεις του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απευθύνουν η Insurance Europe και το CFO Forum  – στα συμβόλαια ασφάλισης – ενώ εκφράζουν ανησυχίες που αφορά το χρονοδιάγραμμα.

Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές υπέβαλαν κοινή απάντηση σε σχέδιο επιστολής – σχολίου της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (EFRAG), απαντώντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 17 του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).

Στην απάντησή τους, η Insurance Europe και το CFO Forum υποστηρίζουν ότι ενώ το IASB πρότεινε αρκετές χρήσιμες βελτιώσεις στο σχέδιο έκθεσης του ΔΠΧΑ 17, δυστυχώς ορισμένα θέματα δεν έχουν διευθετηθεί και απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές.

Σε τρία ζητήματα – επίπεδο συγκέντρωσης, μετάβασης και παρουσίασης – δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, διότι θα έχουν το μεγαλύτερο συνολικό αντίκτυπο στην λειτουργική πολυπλοκότητα και το κόστος εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές σχολίασαν επίσης άλλα σημεία προβληματισμού, που εντοπίστηκαν από τον κλάδο κατά τη διάρκεια της δοκιμής άσκησης και της διαδικασίας εφαρμογής, τα οποία δεν έχουν πλήρως ή μερικώς αντιμετωπιστεί από το IASB.

Η κοινή απάντηση συμπεριέλαβε επίσης την άποψη της Insurance Europe ότι χρειάζεται μια διετής καθυστέρηση, η οποία συνεπώς οδηγεί σε μια παγκόσμια ημερομηνία εφαρμογής που είναι η 1η Ιανουαρίου 2023 για το ΔΠΧΑ 17.

Διαβάστε εδώ την επιστολή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*