Ευρώπη Ασφαλιστική, λογότυπο

Η «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά Software Εngineer για την κάλυψη θέσης, πλήρους απασχόλησης

Η Ασφαλιστική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά Software Εngineer για την κάλυψη θέσης, πλήρους απασχόλησης.

Περιγραφή Θέσης

Καθορισμός / σύνταξη των απαιτήσεων και λειτουργικών προδιαγραφών σε συνεργασία με χρήστες

Προγραμματισμός / Ανάπτυξη κυρίως σε Delphi,  T-SQL και .Net

Συνεργασία με εξωτερικούς προμηθευτές

Υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών, σχετικά με τις ενημερώσεις / αλλαγές στα συστήματα καθώς με σχετικές απορίες / προβλήματα

Εκτέλεση / έλεγχος των μηχανογραφικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας

Τυπικά Προσόντα : 

Πτυχίο ΑΕΙ / TEI στην πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο

Προϋπηρεσία 2-5 έτη εργασιακής εμπειρίας στον προγραμματισμό, την ανάλυση και τη σχεδίαση εφαρμογών

Καλή γνώση σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (MS SQL Server)

Καλή γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού T-SQL

Εμπειρία προγραμματισμού Delphi η/και .ΝΕT

Web Services Understanding, Debugging & Support

Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Προσωπικά Χαρακτηριστικά : 

Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα, αλλά και ως μέλος μιας ομάδας 

Αναλυτική σκέψη και ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των χρηστών

Business Process Re-engineering & automation skills

Ικανότητα επικοινωνίας 

Ικανότητα συγγραφής τεχνικών προδιαγραφών και εγχειριδίων. 

Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές προθεσμίες

Μεθοδικότητα και με προσοχή στη λεπτομέρεια

Παρακαλούμε να αποστέλλονται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Αποστολή βιογραφικών στο hr@europe-asfalistiki.gr  με θέμα «SE». 

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ευρώπη Ασφαλιστική, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας https://europe-asfalistiki.gr η τον παρακάτω σύνδεσμό http://bit.ly/2W1motT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*