Τα θέματα που απασχολούν την Generali, οι εξαγορές και τα αποτελέσματα

Της Ελενας Ερμείδου

Στις ράγες” του στρατηγικού σχεδίου ‘Generali 2021’ βαδίζει ο Ιταλικός Ομιλος Generali με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης . Εν μέσω κρισίμων θεμάτων όπως το Brexit, η πτώση των επιτοκίων και η αβεβαιότητα που κυριαρχεί στις χρηματαγορές ο Ομιλος  τελευταία ολοκλήρωσε την συμφωνία για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Seguradoras Unidas και της εταιρείας παροχής υπηρεσιών AdvanceCare στην Πορτογαλία.

Υπό το πλαίσιο αυτό ο Ομιλος ανακοίνωσε αποτελέσματα ευθυγραμμισμένα με τους στόχους, γράφοντας ανάπτυξη σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων, ταυτόχρονα επιτυγχάνοντας ισχυρό τεχνικό αποτέλεσμα και δείκτη ζημιών εξόδων προς τα ασφάλιστρα 91,8%.

Ενίσχυση του λειτουργικού αποτελέσματος, αύξηση στην καθαρή κερδοφορία, αύξηση στις καθαρές εισροές του κλάδου ζωής και πτώση στο δείκτη ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα έγραψε ο Ομιλος Generali  το πρώτο εξάμηνο του 2019. Στα 1,8 δισεκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου με αύξηση 34,6%, στα 1,3 δισεκ. τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη, αύξηση 6,4%, 7,4 δισεκ. οι καθαρές εισροές του κλάδου ζωής, αύξηση +29,5%.

Τα τεχνικά αποθεματικά στα 358 δισεκ. αύξηση +4,3%.Τα ασφάλιστρα του κλάδου περιουσίας & ατυχημάτων στα 11,4 δισεκ. αυξημένα +3,9%, ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα στο 91,8%, με πτώση -0,2 ποσοστιαίων μονάδων βάσης  λόγω της μείωσης του δείκτη αναλογίας φυσικών καταστροφών.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του κλάδου στα 1,1 δισεκ. αυξημένο κατά +1,4%

Τα μεικτά ασφάλιστρα στα 35,7 δισεκ. Αυξημένα  +1,8% υποβοηθούμενα από τις καλές επιδόσεις του κλάδου ζωής, και του κλάδου περιουσίας & ατυχημάτων. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα κάτω του 100%, στο 91,8% με πτώση -0,2 μονάδες βάσης, το περιθώριο των νέων επιχειρήσεων στο  4,40% (-0,18 μονάδες βάσης).

Τα καθαρά κέρδη των υπό διαχείριση κεφαλαίων στα 133 εκατ. αύξηση +22%, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια ν να αυξάνονται στα 102 δισεκ. ευρώ. Ο δείκτης Φερεγγυότητας υποχώρησε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες βάσης έναντι του 2018 στο 209%.

Προοπτικές

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρατηρήθηκε μία κάμψη των οικονομικών δραστηριοτήτων και στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ αλλά και κάποιες αδυναμίες στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Σειρά θεμάτων όπως το Brexit, η πτώση των επιτοκίων καθώς και η αβεβαιότητα στις  χρηματαγορών επικρατούν επηρεάζοντας τις αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ομιλος υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο  ‘Generali 2021’ του οποίου κύρια προτεραιότητα είναι να εδραιώσει την ηγετική του θέση στην Ευρώπη και να ενισχύσει την θέση του σε αγορές που παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική, να βελτιώσει την χρηματοοικονομική του θέση, να διακριθεί στην καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του λειτουργικού του μοντέλου.

Στον κλάδο ζωής η στρατηγική στοχεύει στην επαναεξισορρόποηση του χαρτοφυλακίου σε προϊόντα κεφαλαιοποίησης. Στο κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων στόχος είναι η διαφοροποίηση και η γεωγραφική κατανομή κινδύνων διατηρώντας ταυτόχρονα τα ίδια επίπεδα επιδόσεων στο τεχνικό αποτέλεσμα και στοχεύοντας στις αγορές υψηλής δυναμικής.

Τέλος στο κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων ο στόχος είναι η υλοποίηση της υπάρχουσας στρατηγικής. Παρά τις εντάσεις, ο Ομιλος επιβεβαιώνει την επίτευξη των στόχων που έχει ανακοινώσει για τα επόμενα τρία χρόνια, με προοπτική την αύξηση της κερδοφορία ανά μετοχή μεταξύ 6% και 8%6, καθώς και την απόδοση των ίδιων κεφαλαίων σε πάνω από 11.5%7.

Τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά τη 30η Ιουνίου 2019

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του Ομίλου, στις 18 Ιουλίου υπεγράφη η συμφωνία για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Seguradoras Unidas και της εταιρείας παροχής υπηρεσών  AdvanceCare στην Πορτογαλία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Assicurazioni Generali  αυξήθηκε στα 1,569,773,403 ευρώ στο πλαίσιο του νέου σχεδίου των μετοχών το οποίο εγκρίθηκε κατά την γενική συνέλευση των μετόχων το 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*