Τι βελτιώσεις προτείνει η Insurance Europe για το Solvency II

Το θέμα της  βιωσιμότητας στο επίκεντρο των προτάσεων του Συνεδέσμου των (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών της Ευρώπης

 Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Τις απόψεις της της πάνω στο κείμενο γνώμης (opinion paper) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) αναφορικά με το θέμα της βιωσιμότητας (sustainability)  στην οδηγία Solvency II παρουσίασε η Insurance Europe. Βασική θέση του Συνδέσμου των (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών της Ευρώπης είναι ότι η Solvency II δεν αποτελεί εμπόδιο για την ενσωμάτωση πολιτικών που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και ότι οι σχετικοί κίνδυνοι έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στις διατάξεις της.

Η Insurance Europe προειδοποιεί ότι η άμεση ενσωμάτωση μιας ενιαίας ποσοτικής προσέγγισης κατά τη διαδικασία Ιδίας Αξιολόγησης Κινδύνων (Own Risk Assessment ή ORSA), που θα βασίζεται σε ένα προδιαγεγραμμένο σετ σεναρίων για την κλιματική αλλαγή έρχεται σε αντίθεση με την φύση της ORSA, η οποία διενεργείται ξεχωριστά για κάθε εταιρεία και με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα κατά περίπτωση.

Οσον αφορά στην χρήση μιας εμπροσθοβαρούς προσέγγισης, η Insurance Europe δήλωσε ότι πρέπει να δοθεί η μέγιστη ευελιξία στις ασφαλιστικές εταιρείες για να χρησιμοποιήσουν τα καταλληλότερα εργαλεία για να διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται με τη βιωσιμότητα, σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ομίλου.

Ο Σύνδεσμος καταλήγει τέλος ότι η αρχή της αναλογικότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για κάθε μια από τις προτεινόμενες αλλαγές.

Δείτε όλο το κείμενο με τις θέσεις της Insurance Europe εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*