O ρόλος της ηγεσίας και των στρατηγικών αλλαγών στις ασφαλιστικές

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Ρόλος της Ηγεσίας, των Στρατηγικών Αλλαγών και της Εισαγωγής Καινοτομιών

Δευτέρα και Τετάρτη, 16 και 18 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00 – 20:00

Περιγραφή και Θεματολογία

Πασίγνωστη πολυεθνική εταιρεία εκτοπίστηκε από την παγκόσμια αγορά φωτογραφίας διότι, όπως επισημαίνεται, δεν ανέπτυξε ηγεσία πρόβλεψης των επερχόμενων καταιγιστικών αλλαγών και εισαγωγής καινοτομιών, όπως επιτάσσουν οι απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

Τόσο οι Ακαδημαϊκοί Επιστήμονες, όσο και οι Ερευνητές συμπεραίνουν ότι, κατά τα πρώτα αυτά χρόνια της νέας χιλιετίας, οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλες τις διαστάσεις της ζωής μας και οι καινοτομίες που χαρακτηρίζουν όλες τις πτυχές της εργασιακής μας ζωής, είναι καταλυτικές, πρωτόγνωρες, αμέτρητες και σωρευτικές.  Λέγουν, μάλιστα, ότι αυτές οι καινοτομίες και αλλαγές των τελευταίων δεκαπέντε – είκοσι χρόνων, έχουν ήδη αφήσει ένα εντονότατο «αποτύπωμα» στη ζωή μας, τεράστιο και πραγματικά πολύ μεγαλύτερο αυτού της Βιομηχανικής Επανάστασης, στο σύνολο της.

Η ψηφιακή επανάσταση έχει πολλαπλασιάσει τις ταχύτητες των συναλλαγών, των επικοινωνιών και των όρων εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας, ενώ έχει επίσης αλλάξει αυτό το ίδιο το DNA της κοινωνίας μας, στον τρόπο δουλειάς, στον τρόπο επικοινωνίας των μελών της και στις λειτουργίες της καθημερινότητας τους ειδικότερα.  Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, τίθενται καίρια ερωτήματα και οι απαντήσεις σε αυτά μας επηρεάζουν καθοριστικά.

  • Αντιστεκόμαστε, ακολουθούμε ή προηγούμαστε αυτών των αλλαγών;
  • Οι αλλαγές είναι καλές και ωφέλιμες ή καταναγκαστικές και απευκταίες;
  • Είμαστε θιασώτες των αλλαγών και των καινοτομιών ή τις θεωρούμε αναγκαίο κακό και πολύ περισσότερο τις εξοστρακίζουμε;

Οι απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα μπορεί να μοιάζουν εύκολες ή αυτονόητες, αλλά κάθε άλλο παρά έτσι είναι.  Διαχρονικά, φαίνεται πως η αποδοχή αλλαγών και η εισαγωγή καινοτομιών δεν αποτελούν εύκολα εγχειρήματα, παρά τα οφέλη που μπορεί να κομίζουν.

Η στρατηγική σκέψη, η ηγεσία και η αναζήτηση της ποιότητας είναι οι παράγοντες εκείνοι που μας κινητοποιούν, μας ενδυναμώνουν και μας καθιστούν επιδεκτικούς στις αλλαγές και στις καινοτομίες, είτε είμαστε εμείς που τις αναπτύσσουμε και τις εφαρμόζουμε, είτε είμαστε εμείς που τις αποδεχόμαστε.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναλύει την έννοια και το περιεχόμενο των δημιουργικών αλλαγών και καινοτομιών που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας των τελευταίων δεκαπέντε – είκοσι ετών και επικεντρώνεται κυρίως σε εκείνες τις επιχειρησιακές αλλαγές και τις καινοτομίες που καλούμαστε να διαχειριστούμε στη δουλειά μας ή να εισαγάγουμε στην καθημερινότητα της εργασίας μας.  Μας βοηθά να βλέπουμε στρατηγικά την προοπτική των αλλαγών και των καινοτομιών στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και είμαστε αποδοτικοί.

Ταυτοχρόνως, μας βοηθά να εντάξουμε καλά και όχι φοβικά στην ψυχολογία μας τις εν λόγω αλλαγές ή καινοτομίες, ώστε να εξακολουθούμε να νιώθουμε καλά στη δουλειά μας, στις σχέσεις με τους συναδέλφους μας, με τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας, καθώς και να τις αξιοποιούμε προς όφελος της παραγωγικότητας μας, της εργασιακής μας σταθερότητας και της ψυχικής μας ισορροπίας, εντός ενός σύγχρονου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας, όπως αυτό εφαρμόζεται σήμερα από τις επιχειρήσεις της αγοράς μας.

Αναλυτικότερα, τα προηγούμενα σημεία αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ακόλουθης θεματολογίας:

α.  Η ζωή μας και η δουλειά μας στην ψηφιακή εποχή

β.  Πηγές αλλαγών και καινοτομιών: Η Διοίκηση τους, οι ευκαιρίες που απορρέουν και η διαχείριση των προκλήσεων

γ.  Τι έχει αλλάξει και τι θα αλλάξει σύντομα στη δουλειά μας

δ. Πώς διαχειριζόμαστε εγκαίρως, δημιουργικά και αποδοτικά, αλλαγές και καινοτομίες που πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε

ε. Πώς δημιουργούμε αξία υπέρ της επιχείρησης και των πελατών μας

στ.  Ο ρόλος της στρατηγικής σκέψης, της ηγεσίας και της ποιότητας στην οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης και στην ανάπτυξη αλλαγών και καινοτομιών

ζ.  Πόσο ηγετικοί είμαστε

η.  Ηγετικά πρότυπα και τύποι Ηγετών

θ.  Πώς κινητοποιούμε θετικά το περιβάλλον μας

ι.  Η αξιοπιστία και το ήθος, συνώνυμα της Ηγεσίας

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ωρών, είναι πρωτίστως εργαστηριακό, εμπεριέχει ψυχομετρικά τεστ Ηγεσίας και case studies που διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να αντιλαμβάνονται εγκαίρως επερχόμενες αλλαγές και να προηγούνται αυτών, να διαμορφώνουν θετική σκέψη και να παράγουν καινοτομίες, καθώς και να εξελίσσουν τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά ως βασικούς παράγοντες προόδου των ιδίων, της επιχείρησής τους και του περιβάλλοντός τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να λειτουργούν σωστά με ισχυρή ψυχολογία και δημιουργική στάση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, αλλαγών και καινοτομιών, να τα επηρεάζουν θετικά, να τα κινητοποιούν και να διαμορφώνουν άριστες συνθήκες συνεργασίας, συνεργιών και team belongingness.

β. Στελέχη που επιθυμούν να αντιλαμβάνονται εγκαίρως συμβαίνουσες ή επερχόμενες αλλαγές και καινοτομίες και να αναπτύσσουν κατάλληλες διορθωτικές ή βελτιωτικές κινήσεις.

γ. Στελέχη Management Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά, καθώς καλούνται να διαμορφώνουν θετικό, ανταγωνιστικό και καινοτομικό «κλίμα» εργασίας και να αναπτύσσουν δημιουργικές συνεργασίες και συνέργιες, παρά τις δυσκολίες των καιρών και τις συνέπειες των διατρεχόμενων συνθηκών αβεβαιότητας.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που καλούνται να διατηρούν ψηλά την ψυχολογία τους και το ηθικό τους, να επηρεάζουν θετικά τους πελάτες και τους συνεργάτες τους και να διαμορφώνουν δημιουργικές συνθήκες συνεργασίας μαζί τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

  • Να ενημερώσει ενδελεχώς το εκπαιδευτικό κοινό περί των σύγχρονων παγκόσμιων αρχών διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων, που αφορούν στην Ηγεσία, στην ποιότητα, στη διοίκηση αλλαγών και στην καινοτομία.
  • Να παρουσιάσει περιεκτικά στους συμμετέχοντες τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τρέχουσες ή επικείμενες αλλαγές και καινοτομίες και να τους αναγνωρίσει σε δυσμενείς ή θετικούς, ώστε οι πρώτοι να αποτρέπονται ή να προλαμβάνονται και οι δεύτεροι να ενισχύονται και να «καλλιεργούνται».
  • Να εμφυσήσει στο εκπαιδευτικό κοινό ηγετικά χαρακτηριστικά και κατευθύνσεις θετικής σκέψης προς την  κατανόηση και εμπέδωση των αλλαγών, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις εργασιακές ισορροπίες.
  • Να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τρόπους σωστής, υγιούς και αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων αλλαγών και πιέσεων, προς όφελος μιας θετικής αντίληψης όλων των πλευρών της ζωής και της εργασίας τους.
  • Να τους καθοδηγήσει στη διαμόρφωση κατάλληλων ισορροπιών, σωστών διαπροσωπικών σχέσεων και συνθηκών θετικής ψυχολογίας, ώστε οι αλλαγές και οι καινοτομίες να κατανοούνται και να αντιμετωπίζονται ως φυσικές εξελίξεις προόδου και ανάπτυξης.
  • Να τους αναπτύξει ηγετικά γνωρίσματα μέσω της αξιοποίησης της στρατηγικής σκέψης, καθώς και των κατάλληλων ευκαιριών δημιουργικής αλλαγής και καινοτομίας.
  •  Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό την ανάπτυξη δυνάμεων ηγεσίας και θετικών στάσεων ζωής και συμπεριφοράς, προς τον σκοπό ουσιαστικής συμβολής του προς την κατεύθυνση οργάνωσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου, αποδοτικού και εύρυθμου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Αντώνης Σπανός, Επικεφαλής Αξιολογητής και Senior Trainer, πιστοποιημένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας, European Foundation for Quality Management. O κος Σπανός έχει διδάξει, ως Επισκέπτης Καθηγητής, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πανεπιστήμιο Dubrovnik της Κροατίας και στο Πανεπιστήμιο St. Joseph της Βηρυτού του Λιβάνου. Είναι EFQM Ambassador στην Ελλάδα και την Κύπρο, Management και Excellence Expert της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συγγραφέας βραβευμένων βιβλίων Διοίκησης Ποιότητας και Αριστείας, ενώ διετέλεσε Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Λιβάνου επί θεμάτων Ποιότητας και Αριστείας. Είναι Απόφοιτος των Διεθνών Οργανισμών Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης LOMA, LIMRA και LUTC, καθώς και Εμπειρογνώμων Αειφορίας και Ανάπτυξης, κατά τα πρότυπα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, U.N. Global Compact.

Προσκεκλημένη Guest Speaker είναι η Δρ Σμαρούλα Παντελή, εμπειρότατη Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Surrey της Αγγλίας, κάτοχος Μ.Sc. και Ph.D. in Psychology. H Δρ Παντελή έχει αναπτύξει πολυετείς εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές συνεργασίες με σημαντικές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της Χώρας μας και έχει ηγηθεί εξειδικευμένων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων, με θεματικά  αντικείμενά τους την Ψυχολογία, την Ηγεσία, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, την Ανάπτυξη Ομαδικότητας, την Εξωστρέφεια και την Επικοινωνία. Η εμπειρία της, εκτείνεται, επίσης, σε αγορές πέραν της ασφαλιστικής, πάντοτε όμως με κέντρο του ενδιαφέροντός της το διοικητικό προσωπικό και τα δίκτυα πωλήσεων των επιχειρήσεων. Έχει διδάξει Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διετέλεσε Τακτικό Μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είναι συγγραφέας βιβλίων ψυχολογίας και παιδαγωγικών ιστοριών. Ενδεικτικά, από τις Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ κυκλοφορεί το βιβλίο της «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας: από την θεωρία στην πράξη». Αρθρογραφεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ διατηρεί τακτική παρουσία σε εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.
Εργάζεται ιδιωτικά ως ανεξάρτητη Ψυχολόγος και διευθύνει ομάδες ψυχοθεραπείας και αυτογνωσίας.  Είναι διπλωματούχος ψυχοδραματίστρια και κοινωνιοδραματίστρια από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της Αγγλίας.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €120
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €90 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €120 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €60

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*