Νέο παιδικό πρόγραμμα με 4,5 ευρώ τον μήνα

Για τα πλεονεκτήματα των παιδικών προγραμμάτων μιλά σε συνέντευξή του στο iw ο κ. Γεώργιος Βλασσόπουλος, Υπεύθυνος της Μονάδας Ομαδικών Ασφαλίσεων του Κλάδου Ζωής, στην Ατλαντική Ένωση, καθώς και για τις παροχές των προγραμμάτων που προσφέρει η εταιρεία, το μηνιαίο κόστος και τις συνεργασίες της με τα νοσοκομεία, αλλά και για τους τρόπους που διανέμονται τα προγράμματα.

Αναφερόμενος στους στόχους του κλάδου, τονίζει ότι η Ατλαντική Ένωση, με γνώμονα την προτεραιότητα στις ανάγκες των γονέων-καταναλωτών, τα έχει εντάξει στην προϊοντική στρατηγική της για το 2019.

στην Έλενα Ερμείδου

 iw? Περιγράψτε μας με δυο λόγια τα οφέλη ενός παιδικού προγράμματος…

 απ. Η ασφάλιση του παιδιού από τους γονείς ή τους συγγενείς του είναι μια πράξη αγάπης και ευθύνης, που προσφέρει αναγκαία οικονομική στήριξη στο παιδί, στο σύγχρονο «ανασφαλές» και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και στην οικονομία δεν διασφαλίζουν ότι ένα παιδί στην ενηλικίωσή του θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες για σπουδές ή για την κάλυψη εξόδων υγείας, λόγω της διαρκώς μειούμενης προστασίας του κοινωνικού κράτους πρόνοιας.

Συνεπώς, υπάρχει ένα κενό διαρκώς διευρυνόμενο, που καλύπτεται άριστα με ειδικά σχεδιασμένα παιδικά ασφαλιστικά προγράμματα, που είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν, ήδη από το πρώτο έτος της ηλικίας του παιδιού, αποτελεσματικές καλύψεις τόσο για την προστασία της υγείας του όσο και για τις μελλοντικές του σπουδές, χτίζοντας ένα κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην ενηλικίωσή του.

Σήμερα, η Ατλαντική Ένωση συνεργάζεται με περισσότερα από 50 ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.

Τα πλεονεκτήματα των παιδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, επιγραμματικά, είναι:

  • Εξασφαλίζουν «κεφάλαιο εκκίνησης» στην κρίσιμη ηλικία της ενηλικίωσης του παιδιού, για χρηματοδότηση σπουδών και οικονομική ενίσχυση στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα.
  • Αν συνδυαστούν με παροχές περίθαλψης, τα προγράμματα αυτά διασφαλίζουν διά βίου μια ολοκληρωμένη και οικονομικά ελκυστική προστασία της υγείας του παιδιού.
  • Τέλος, ο συνδυασμός των προγραμμάτων αυτών με πρόγραμμα ασφάλειας ζωής ή και απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων λόγω ανικανότητας του γονέα εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποτελεσματικής οικονομικής προστασίας του παιδιού τόσο πριν όσο και μετά την ενηλικίωσή του.

iw? Τι παροχές περιλαμβάνει το πρόγραμμα που προσφέρετε;

απ. Τα παιδικά προγράμματα που διαθέτει η Ατλαντική Ένωση είναι κυρίως προϊόντα υγείας και προστασίας που παρέχουν:

  • Ασφάλιση εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης
  • Κάλυψη εξόδων πρωτοβάθμιας φροντίδας
  • Προληπτική ιατρική
  • Νοσοκομειακό και χειρουργικό επίδομα
  • Ασφάλεια ζωής και ατυχήματος για τον γονέα
  • Ειδικά προγράμματα απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων λόγω ανικανότητας για τον γονέα

Πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι η Ατλαντική Ένωση διαθέτει και κάλυψη επιβίωσης μέσω του κλάδου ζωής, με άκρως ανταγωνιστικό επιτόκιο.

iw? Το δίνετε ως βασικό πρόγραμμα ή ως συμπληρωματικό ίσως με κάποιο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής ή υγείας;

 απ. Τα προγράμματα αυτά παρέχονται είτε ως συμπληρωματικά του κλάδου ζωής είτε αυτόνομα ως προϊόντα του κλάδου υγείας.

 iw? Ποιο είναι το μηνιαίο κόστος του ασφαλίστρου;

 απ. Στην Ατλαντική Ένωση, έχουμε φροντίσει ώστε ο γονέας να μπορεί να ασφαλίσει το παιδί του με πολύ προσιτό κόστος, ήδη από τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού.

Πρώτιστο μέλημα της εταιρείας μας είναι η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, είτε αυτές καταβάλλονται απευθείας στο νοσοκομείο είτε εκκαθαρίζονται απολογιστικά.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, σήμερα, η Ατλαντική Ένωση, σταθερή σε αυτήν τη στόχευσή της, από την 1η Απριλίου 2019 προσφέρει ένα νέο πρόγραμμα ολοκληρωμένης νοσοκομειακής ασφάλισης για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, με μηνιαίο ασφάλιστρο σχεδόν 4,5 ευρώ!

iw? Τι αποζημιώσεις έχετε δώσει στον χρόνο που μας πέρασε;

 απ. Γενικά, οι αποζημιώσεις στην πλειονότητα των προγραμμάτων αυτού του είδους κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα από πλευράς καταβληθέντων ποσών.

Στο σημείο αυτό, σημειώνουμε ότι, λόγω της τρέχουσας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, πρώτιστο μέλημα της εταιρείας μας είναι η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, είτε αυτές καταβάλλονται απευθείας στο νοσοκομείο είτε εκκαθαρίζονται απολογιστικά.

iw? Με ποια νοσοκομεία συνεργάζεστε; Συνεργάζεστε και με δημόσια νοσοκομεία;

 απ. Η Ατλαντική Ένωση σήμερα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους ασφαλισμένους της σε προγράμματα υγείας, δίνοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ σύστημα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που υποστηρίζεται από ένα από τα πλέον εκτεταμένα δίκτυα συμβεβλημένων νοσοκομείων, ιατρών και διαγνωστικών κέντρων, όπου τα έξοδα καλύπτονται απευθείας.

Η εταιρεία μας έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα αυτό, για τον προφανή λόγο ότι τα έξοδα μια νοσηλείας είναι μεγάλη επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σήμερα, η Ατλαντική Ένωση συνεργάζεται με περισσότερα από 50 ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους τα μεγαλύτερα και γνωστότερα στην αγορά, καλύπτοντας απευθείας το κόστος νοσηλείας.

Η Ατλαντική Ένωση στηρίζει την ανάπτυξη των πωλήσεων σε όλα τα προϊόντα της στα ανεξάρτητα δίκτυα.

Τέλος, ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται και σε δημόσια νοσοκομεία, με απολογιστική κάλυψη εξόδων ή με παροχή ειδικών επιδομάτων νοσηλείας ή/και χειρουργικής επέμβασης, μηδενίζοντας με τον τρόπο αυτό τα όποια έξοδα νοσηλείας.

 iw? Με ποιους τρόπους διανέμετε το πρόγραμμά σας; Ποια κανάλια διανομής υπερτερούν στις πωλήσεις;

 απ. Η Ατλαντική Ένωση στηρίζει την ανάπτυξη των πωλήσεων σε όλα τα προϊόντα της στα ανεξάρτητα δίκτυα με τα οποία συνεργάζεται, με προϊόντα απλά, εύληπτα και εύκολα σε επίπεδο προώθησης-πώλησης και διαχείρισης.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ατλαντική Ένωση, διατηρώντας την πρώτη θέση σε φερεγγυότητα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με Δείκτη Φερεγγυότητας 272% (αποτελέσματα 31 Δεκεμβρίου 2017), αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους συνεργάτες της, αλλά και «ασφαλές λιμάνι» για κάθε ασφαλισμένο της.

Τέλος, επενδύοντας διαρκώς σε συστήματα νέας τεχνολογίας, η Ατλαντική Ένωση σήμερα δίνει τη δυνατότητα άμεσης και ταχείας εξυπηρέτησης σε συνεργάτες και πελάτες μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες εξυπηρέτησης.

Σημείο αναφοράς αποτελεί το ιατρικό τηλεφωνικό κέντρο άμεσης βοήθειας, μέσα από τη γραμμή 10234 (αστική χρέωση), το οποίο φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Πληροφορίες για τα προϊόντα υγείας μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος, συνεργάτης ή πελάτης στο νέο εταιρικό site της εταιρείας μας, www.atlantiki.gr.

iw? Ο κλάδος είναι κερδοφόρος;

 απ. Τα προγράμματα αυτά δεν αποτελούν από μόνα τους έναν ιδιαίτερο κλάδο, αλλά εντάσσονται είτε στον κλάδο ζωής είτε στον κλάδο υγείας. Με αυτήν την έννοια, δεν μπορούμε να μιλάμε περί κερδοφορίας κλάδου, αλλά για δείκτη ζημιών στα συγκεκριμένα προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνουμε ότι το στοιχείο που επηρεάζει τον δείκτη ζημιών σε αυτές τις ηλικίες είναι η συχνότητα και όχι το κόστος νοσηλείας.

iw? Ποιοι είναι οι στόχοι στον τομέα των παιδικών προγραμμάτων για το 2019;

 απ. Παραδοσιακά, η μέριμνα για το παιδί στην ελληνική οικογένεια ήταν πάντοτε προτεραιότητα για τους γονείς. Σήμερα, σε περιβάλλον συνεχούς περιορισμού των κοινωνικών παροχών, κάθε γονέας αισθάνεται μεγαλύτερη ευθύνη για την εξασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών του.

Αυτή η πραγματικότητα μάς έχει οδηγήσει στην εκτίμηση ότι τα προγράμματα αυτά θα συνεχίσουν και στο μέλλον να διατηρούν μεγάλο κομμάτι της πίτας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Ως εκ τούτου, η Ατλαντική Ένωση, με γνώμονα την προτεραιότητα στις ανάγκες των γονέων-καταναλωτών, τα έχει εντάξει στην προϊοντική στρατηγική της για το 2019.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*