Μπλε σημαίες με λογότυπο Allianz

Allianz: Αγνωστο πως θα επιδράσει η ψηφιοποίηση στα ασφάλιστρα

της Ελενας Ερμείδου

Πολλά έχουν ειπωθεί για την ψηφιοποίηση και τις ασφάλειες, όπως και το disrupt που δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από “πρωτοπορία“, λέξη και έννοια που υπάρχει στο λεξιλόγιο μας από αρχαιοτάτων χρονών. Tίποτα δεν διασφαλίζει, όμως πως η ψηφιοποίηση θα επιδράσει απόλυτα θετικά ή αρνητικά στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου. Ο σημαντικότερος παράγων, η ψηφιοποίηση είναι άγνωστος για τις ασφάλειες σημειώνει η Allianz, προσγειωμένη πάντα στα πραγματικά δεδομένα. 

«Η ασφαλιστική αγορά αντιμετωπίζει ένα δραστικό μετασχηματισμό που θα αναδιαμορφώσει το μέλλον του», σχολίασε η Patricia Pelayo, οικονομολόγος της Allianz Research.

Η τεχνητή νοημοσύνη περικλείεται πλέον στις επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά υπάρχει μεγάλη ασάφεια το αν θα λειτουργήσει θετικά στα ασφάλιστρα

«Η τεχνητή νοημοσύνη και οι σχετικές τεχνολογίες ενσωματώνονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Το ασφαλιστικό τοπίο βρίσκεται τα πρόθυρα μιας δραματικής αλλαγής. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στην αύξηση ασφαλίστρων είναι ασαφείς».

Το διαφοροποιημένο underwriting επιδρά στην διαμόρφωση των ασφαλίστρων και σήμερα οι ενδείξεις για τα ασφάλιστρα παρουσιάζουν μία στασιμότητα στην αύξηση των ασφαλίστρων.

«Η χαμηλότερη συχνότητα απαιτήσεων από τη διαχείριση του κινδύνου έως την πρόληψή του και η μείωση του κόστους λειτουργίας και διανομής δείχνουν μια επιβράδυνση της αύξησης ασφαλίστρων».

Τα κενά που υπάρχουν στην ασφάλιση από τους νέου κινδύνους, η δημιουργία νέων προϊόντων αλλά και τα νέα συστήματα διανομής μπορούν να δώσουν υποσχέσεις αντισταθμίζοντας κάπως το κλίμα.

«Οι αντισταθμιστικές δυνάμεις, όπως η ευρύτερη πρόσβαση σε πελάτες και τα νέα προϊόντα, π.χ. ασφάλιση κατά των κυβερνοαπειλών δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση».

Ολα αυτά όμως είναι στην θεωρία, ασφαλείς προβλέψεις ακόμα και η Allianz που είναι πρώτη στην αγορά με μεγάλη εμπειρία δεν μπορεί να δώσει.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψουμε ποια δύναμη θα επικρατήσει».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*