Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΕΙΑΣ για τις ασφαλίσεις πλοίων και πληρωμάτων

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς, ενώ ο ελληνικός εφοπλισμός διακρίνεται από έντονα στοιχεία επιχειρηματικού δυναμισμού, αναπτυξιακής δημιουργίας και οικονομικής ευρωστίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ναυτασφαλίσεις, δηλαδή οι ασφαλίσεις περί τη ναυτιλία και τον εφοπλισμό, αναγνωρίζονται ως ο νεοανερχόμενος κλάδος ασφαλιστικής δραστηριότητας, αφού οι υπηρεσίες του συνδέονται άμεσα και αποτελεσματικά με όλες τις συνιστώσες του ναυτιλιακού και εφοπλιστικού «κεφαλαίου», όπως ενδεικτικά με τις ασφαλίσεις πλοίων στο σύνολό τους, με τις ασφαλίσεις των πληρωμάτων τους, καθώς και με τους πραγματοποιούμενους ναύλους ή τις θαλάσσιες μεταφορές.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Ιστορία της Ναυτικής Ασφάλισης
 • Νόμος Ναυτικής Ασφάλισης, Marine Insurance Act 1906
 • Βασικές Έννοιες, Αρχές Αγγλικού Νόμου περί Θαλάσσιας Ασφάλισης
 • Νόμος  Ναυτικής Ασφάλισης 2015, Αλλαγές του Μ.Ι.Α., ισχύουσες από τον Αύγουστο 2016
 • Ασφαλιστήριο Θαλάσσης (Mar Form)
 • Ναυτικό Ατύχημα
 • Καθορισμός Ασφαλιζόμενης Αξίας
 • Ναυτιλιακή Ορολογία και Τύποι Πλοίων
 • Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων
 • Ρήτρες Ασφάλισης Πλοίων (Institute Clauses)
 • Βασικές Έννοιες Γενικής Αβαρίας (General Average)
 • Μερική Αβαρία (Particular Average)
 • ΑσφαλιζόμενοιΚίνδυνοι Ρήτρας Institute Time Clauses Hulls CL.280 (ITCH CL.280)
 • ΑνάλυσηΛοιπών Όρων της Ρήτρας Institute Time Clauses Hulls CL.280
 • Διαφορές Ρητρών ITCH 1983 – ITCH 1995
 • Επιθαλάσσια Αρωγή, Διάσωση (Salvage)
 • Underwriting ΑσφάλισηςΠλοίων, Risk Assessment Procedures
 • Υπόδειγμα, Ανάλυση Αίτησης Ασφάλισης Πλοίου
 • Υπόδειγμα,  Ανάλυση Ασφαλιστηρίου Hull & Machinery Risks
 • ΑμοιβαίοιΑσφαλιστικοί Οργανισμοί (Mutual Insurance Associations), P&I Clubs
 • Υπόδειγμα,  Ανάλυση Ασφαλιστηρίου Protection & Indemnity Risks
 • Διαδικασία Δήλωσης & Είσπραξης Απαιτήσεων & Ζημιών
 • Ανάλυση Απαιτήσεων (claims) Πλοίων, Συμπεράσματα (βάσει διεθνών στατιστικών)
 • Ενέργειες Πρόληψης Ζημιών Πλοίων (Loss Prevention Tips)
 • Ελληνική Ναυτιλία & Δύναμη Ελληνόκτητου Στόλου 2018, Ασφαλιστική Ύλη
 • Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies)
 • Πληρώματα Πλοίων
 • Συζήτηση και παροχή διευκρινίσεων

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ

α. Στελέχη των τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, τόσο των Ασφαλιστικών Εταιρειών, όσο και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν καλή τεχνογνωσία ναυτασφαλίσεων και, ειδικότερα, ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, ώστε να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους.

β. Στελέχη των τομέων ναυτικών ασφαλίσεων, πλοίων και πληρωμάτων πλοίων, σκαφών αναψυχής και μεταφορών που επιθυμούν να εξειδικευτούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, ώστε να εμπλουτίσουν τις παραστάσεις τους και να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ την ανταγωνιστικότητά τους.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που σχεδιάζουν την είσοδό τους στην Αγορά των Ναυτικών Ασφαλίσεων και, ειδικότερα, στην αγορά των Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων.

δ. Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Νομικών Διευθύνσεων, Αναλογιστικών Τομέων, Μεγάλων Πελατών, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών που σχεδιάζουν, προωθούν, υποστηρίζουν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, έχουν ενδιαφέρον στις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων.

ε. Στελέχη Γραφείων Πραγματογνωμόνων και Επιθεώρησης που το εύρος των εργασιών τους εκτείνεται στα θεματικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

ζ. Αρμόδια Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που έχουν εργασιακό ενδιαφέρον στις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων.

 • ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχονται έκπτωση προεγγραφής 30%, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*