Ευρωπαϊκή Πίστη: Τα λειτουργικά αποτελέσματα αντιστάθμισαν την πτώση των επενδύσεων

Τα λειτουργικά αποτελέσματα  αντιστάθμισαν την πτώση των επενδύσεων το 2018 στην Ευρωπαϊκή Πίστη. Ολοι οι επιμέρους κλάδοι συνεισέφεραν ισορροπημένα στο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα.  Ο όμιλος δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ δανεισμό, με το σύνολο του ενεργητικού να διαμορφώνεται στα 429,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 2,8%. Τα ίδια κεφάλαια που από το 2009 έως το 2017 αυξημένα κατά  113% στα 3,722,9 δισεκ., η αύξηση των κεφαλαίων που οφείλεται στα αποτελέσματα και η ενισχυμένη ανά έτος θέση της εταιρίας στην αγορά αποτελεί ισχυρό έρεισμα για τα επόμενα χρόνια.

Της Ελενας Ερμείδου

Παρά το γεγονός ότι στην ελληνική ασφαλιστική αγορά η ανάπτυξη σε επίπεδο συνολικών ασφαλίστρων  το 2018 έφτασε μόλις το 1,8%, και παρά τον οξύ ανταγωνισμό, η Ευρωπαϊκή Πίστη έγραψε ανάπτυξη  4,1% στα 191.008 ευρώ υπερδιπλάσια της αγοράς.

Λόγω μεγάλων ζημιών στις αγορές, όπως είχε γίνει και άλλες δύο χρονιές στο παρελθόν, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη σημείωσαν πτώση 32,08% στα 15,387 χιλ. Δεν ήταν, ωστόσο απαγορευτικό για την εταιρεία να αυξήσει το μέρισμα ανά μετοχή κατά 8,33% στα 0,13 ευρώ με συνολική διανομή μερισμάτων ύψους 3,6 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα των ασφαλιστικών εργασιών μειωμένο κατά 18,2% στα 35.263 χιλ. ευρώ.

Το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων αυξήθηκε κατά 4,6% το 2018 σε σύγκριση με το 2017 στα 285.704 χιλ. ευρώ, ισχυροποιώντας σημαντικά τα αποθέματα της εταιρίας και τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά 27% στα 115,9 εκατ.

To μερίδιο της Ευρωπαϊκής Πίστης στην αγορά σε σχέση με 10 χρόνια πριν που ήταν στο 2,1% υπερδιπλασιάστηκε το 2018 στο 4,9%, υποβοηθούμενο τόσο από το κλάδο γενικών ασφαλειών το 2017 (7,2%) προς το 2016 (6,8%) όσο και από το κλάδο ζωής το 2018 (2,7%) προς το 2017 (2,7%). Επι τω σύνολω το 2018 το μερίδιο της εταιρίας στην αγορά αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2017 στο 4,9% από 4,8% το 2017 και 4,6% το 2016.

Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο στα 333,8 εκατ. ευρώ σταθμισμένο με εταιρικά και κρατικά ομόλογα υψηλής διαβάθμισης  και με μία μετακίνηση εταιρικών ομολόγων σε κρατικά.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας υπερκαλύπτουν πολλαπλάσια την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (ΜCR) η οποία σημείωσε αύξηση 54,2% το 2018 στο 401,2%, επίσης και την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR) η οποία αυξήθηκε κατά 14,1% στο 145,7%.

Το 2018, 12 ασφαλιστικές αύξησαν τους δείκτες τους και 5 τους μείωσαν. Σημειώνεται εταιρείες με ένα κλάδο εύκολα αυξάνουν την φερεγγυότητα τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η Ευρωπαϊκή Πίστη βρίσκεται 15 μονάδες στο δείκτη πάνω από τις εταιρείες του ανταγωνισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*