Σημαντική πρωτοβουλία κορυφαίων ασφαλιστών για τις περιοχές-μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Ένας πρωτοποριακός οδηγός για την προστασία μοναδικών περιοχών του πλανήτη μέσω των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων, ασφάλισης και επενδύσεων θα συνταχθεί εντός 2019 με τη συμμετοχή κορυφαίων ασφαλιστών.

Πρόκειται για τη συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανακοινώθηκε το 2018 από την ασφαλιστική βιομηχανία με τη δήλωση δέσμευσης για την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Το σχέδιο αναπτύχθηκε από την Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (PSI), τη WWF και την UNESCO.

Βασικός στόχος είναι η παροχή πρακτικής καθοδήγησης στους ασφαλιστές σχετικά με τον τρόπο πρόληψης ή μείωσης του κινδύνου από εταιρείες ή ομίλους που διεξαγάγουν έργα που θα μπορούσαν εν δυνάμει να βλάψουν περιοχές ή μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Υπάρχουν περίπου 1.100 τόποι παγκόσμιας κληρονομιάς, τόποι με απαράμιλλη φυσική και πολιτιστική ομορφιά, σημασία ή / και βιολογική ποικιλομορφία όπως τα νησιά Γκαλαπάγκος, το Grand Canyon, το Great Barrier Reef, το Κιλιμάντζαρο και οι Πυραμίδες στην Αίγυπτο.

Οι φυσικές τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς παρέχουν ζωτικούς πόρους, όπως τρόφιμα, καύσιμα και νερό. Παρέχουν φυσικά περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως η σταθεροποίηση των εδαφών, η πρόληψη των πλημμυρών και η δέσμευση του άνθρακα, που αυξάνουν την ανθεκτικότητα του περιβάλλοντος έναντι επιβλαβών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι τόποι αυτοί συμβάλλουν σημαντικά στις οικονομίες μέσω της απασχόλησης και του τουρισμού.

«Μέσω της συνεργασίας για την ανάπτυξη του πρώτου οδηγού ασφαλιστικής βιομηχανίας για την προστασία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, οι ασφαλιστές από όλο τον κόσμο επιδεικνύουν απαράμιλλη ικανότητα ηγεσίας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η φιλοδοξία να καταστούν διαχειριστές κινδύνου, ασφαλιστές και επενδυτές υπέρ της αειφορίας» δήλωσε ο Butch Bacani , ο οποίος επικεφαλής του PSI των Ηνωμένων Εθνών.

«Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα από τον ασφαλιστικό κλάδο: H προστασία των ανεκτίμητων και αναντικατάστατων περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν την παγκόσμιά μας κληρονομιά συμβαδίζει με επιχειρήσεις ασφάλισης, βιωσιμότητας και επενδύσεων».

Για την ανάπτυξη του οδηγού, η PSI και η WWF θα συνεργαστούν με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ECOFACT, παρόχου υπηρεσιών βιωσιμότητας.  Η πρωτοβουλία υπογράφεται από κορυφαίους ασφαλιστές, με χαρτοφυλάκιο 170 δισ. δολ. σε ακαθάριστα ασφάλιστρα και 2,7 τρισ. δολάρια σε υπό διαχείριση assets, καθώς και ασφαλιστικές ενώσεις και βασικούς stakeholdrers. Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται οι Allianz, AGROASEMEX, Interamerican, La Banque Postale, Nat Re, Peak Re, RepRisk, SCOR, Sompo, Nipponkoa, Swiss Re, Certified Sustainable Insurance Partners, Earth Security Group, ICLEI – Local Governments for Sustainability, το Insurance Council της Ν. Ζηλανδίας, το Δίκτυο Microinsurance και ο σύνδεσμος Ασφαλιστών/Αντασφαλιστών των Φιλιππίνων.

Πηγή: wwf.panda.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*