Γ. Βλασσόπουλος, Ατλαντική Ένωση: Μάχη στα μεγάλα ασφαλιστήρια

Για τις νέες τάσεις των ομαδικών ασφαλιστηρίων μιλά σε συνέντευξη του στο IW ο κος Γεώργιος Βλασσόπουλος Υπεύθυνος Μονάδας Ομαδικών Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής στην Ατλαντική Ενωση, τι παροχές που περιλαμβάνει ένα ομαδικό ασφαλιστήριο και τα ποσά ασφάλισης. Παράλληλα μας μιλά για την στρατηγική πωλήσεων που ακολουθεί η Ατλαντική Ενωση, μεταξύ άλλων και για το ρόλο της Εκπαίδευσης

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

 

 • Τα ομαδικά ασφαλιστήρια είναι δέλεαρ για το εργαζόμενο ή για τον εργοδότη; Πότε υπολογίζονται ως εισόδημα; φορολογούνται;

Η ομαδική ασφάλιση, είναι ένα ισχυρό, σύγχρονο, επιχειρηματικό εργαλείο για αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση του πολυτιμότερου κεφαλαίου μιας επιχείρησης, που είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Επιγραμματικά, η ομαδική ασφάλιση έχει αποδειχθεί ότι

 • Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα.
 • Είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για προσέλκυση και διατήρηση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού.
 • Συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Προάγει τις εργασιακές σχέσεις για καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα
 • Δημιουργεί εικόνα κύρους και υψηλού επαγγελματισμού για την επιχείρηση.

 

Από την άλλη πλευρά, η ομαδική ασφάλιση είναι μια πολύτιμη παροχή για τον εργαζόμενο,  αφού δίνει

 • Ασφάλεια και αίσθηση σιγουριάς
 • Εξασφάλιση της οικογένειάς του
 • Αποτελεσματική οικονομική προστασία στις δύσκολες στιγμές
 • Εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ζωής
 • Απαλλαγή από σχετική ατομική δαπάνη
 • Έμμεση βελτίωση εισοδήματος

 

Σήμερα, ένας εργοδότης ασφαλίζοντας το προσωπικό του με Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, έχει ισχυρό φορολογικό όφελος, αφού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα ασφάλιστρα, αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και φοροαπαλάσσονται πλήρως.

 

Για τον εργαζόμενο, υπάρχει φορολογική επίπτωση, μόνο για ποσά ασφαλίστρων που έχει καταβάλει ο εργοδότης του για πρόγραμμα Ζωής ή Υγείας, που υπερβαίνουν τα 1.500€ ετησίως. Τέλος είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο εργαζόμενος που συμμετέχει εθελοντικά σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, έχει μεγάλα φορολογικά οφέλη, αφού το ποσόν της εισφοράς του, εκπίπτει πλήρως από το φορολογητέο εισόδημά του.

 

 • Ποιες είναι σήμερα οι τάσεις στις ομαδικές ασφαλίσεις, με τι ρυθμούς κινούνται στην αγορά; (παραγωγή, αποζημιώσεις)

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις, είναι στο 25% της συνολικής παραγωγής του κλάδου ζωής ή περίπου στα 500 εκ ευρώ ετησίως. Οι τάσεις, σύμφωνα με επίσημες καταγραφές, είναι αυξητικές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αλλά και το πλήθος των ομαδικών συμβολαίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 σημειώνει αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2017 περί το 10%, όταν οι λοιπές ασφαλιστικές εργασίες του Κλάδου Ζωής κινούνται στο +1% Τούτο σημαίνει ότι ο τομέας των Ομαδικών Ασφαλίσεων, έχει αρχίσει να αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική και εδραιώνεται ως μια πολύ αξιόπιστη ασφαλιστική επιλογή εργοδοτών και εργαζομένων, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας ως προς την Κοινωνική Ασφάλιση.

Τέλος, από πλευράς αποζημιώσεων στα εργοδοτικά προγράμματα Ζωής και Υγείας, φαίνεται ότι ο σχετικός δείκτης ζημιών κινείται σταθερά υψηλά τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή του 80% .

 

 • Τι παροχές πρέπει να περιλαμβάνει ένα ομαδικό ασφαλιστήριο; Πώς καθορίζονται οι παροχές και από πού εξαρτώνται τα ποσά ασφάλισης,

Ένα Ομαδικό Πρόγραμμα, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει τις παρακάτω παροχές

 • Ασφάλεια Ζωής
 • Ασφάλεια Ατυχήματος
 • Ασφάλεια Διαρκούς Ολικής Ανικανότητα για Εργασία
 • Προστασία Εισοδήματος
 • Κάλυψη Εξόδων Πρωτοβάθμιας ή και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης
 • Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Χειρουργικής Επέμβασης, Σοβαρών Ασθενειών, Τοκετού
 • Επείγουσα Μεταφορά Ασθενούς ή Τραυματία
 • Προληπτική Ιατρική
 • Συνταξιοδοτικές παροχές εφάπαξ ή περιοδικών καταβολών

 

Οι παροχές και κατ’επέκταση το ύψος των ποσών ασφάλισης, καθορίζονται με κριτήριο το διαθέσιμο ποσό ασφαλίστρων από τον εργοδότη, την δυνατότητα των εργαζομένων να συμμετάσχουν με εθελοντικές εισφορές, την φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, τις προοπτικές και τις στρατηγικές επιλογές του εργοδότη σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης προσωπικού.

 

 • Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και πως οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την νέα τεχνολογία;

Σήμερα, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών λύσεων στην διαχείριση των Ομαδικών Συμβολαίων (π.χ ηλεκτρονική ενημέρωση αρχείων ασφαλισμένων, αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης και είσπραξης ασφαλίστρων) αλλά και στην διαχείριση των αποζημιώσεων με απευθείας πληρωμές ή με πληρωμές μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών εφαρμογών. Όπως είναι προφανές, τέτοιες λύσεις παρέχουν μεγάλα οφέλη σε εργοδότες, ασφαλιστές και ασφαλισμένους, αφού από την μια πλευρά μειώνουν δραστικά το κόστος εξυπηρέτησης των συμβολαίων ενώ από την άλλη αυξάνουν αποτελεσματικά, το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

 

 • Ο τιμολογιακός ανταγωνισμός είναι ισχυρός στο κλάδο των ομαδικών ασφαλίσεων;

Ναι, είναι ισχυρός και ειδικά στον τομέα των μεγάλων ασφαλιστηρίων συμβολαίων πολλές φορές αδικαιολόγητος, αφού ειδικά όταν στον σχεδιασμό περιέχονται παροχές Υγείας, όπως συνήθως συμβαίνει, τα κόστη καθοδηγούνται από παράγοντες εν πολλοίς ανεξέλεγκτους από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρώς υπόψιν κατά την αξιολόγηση του ασφαλίστρου. Επίσης, ενώ το ασφάλιστρο πρέπει να έχει ευθεία σχέση με το ιστορικό ζημιών, πολλές φορές αυτός ο παράγοντας, δεν αξιολογείται όπως θα έπρεπε.

 

 • Τι στρατηγική ακολουθείται για την ανάπτυξη των ομαδικών πωλήσεων σας; (διαμεσολάβηση, δίκτυο πωλήσεων);

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, στηρίζει την ανάπτυξη των πωλήσεων στα ομαδικά, στα ανεξάρτητα δίκτυα με τα οποία συνεργάζεται, με προϊόντα απλά εύληπτα και εύκολα τόσο σε επίπεδο προώθησης-πώλησης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης. Mε ειδική μονάδα ομαδικών ασφαλίσεων, φροντίζουμε με αμεσότητα και ταχύτητα, για την αποτελεσματική υποστήριξη των συνεργατών μας σε κάθε τομέα όπως, εκπαίδευση, έκδοση προσφοράς, υποστήριξη στην παρουσίαση της προσφοράς, υποστήριξη στην επικοινωνία του προγράμματος, αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

 

 • Πιστεύετε ότι χρειάζεται έξτρα εκπαίδευση για την διανομή ομαδικών ασφαλιστηρίων;

Πιστεύω, ότι η Ομαδική Ασφάλιση, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στην διαδικασία της πώλησης, όπως το γεγονός ότι ο λήπτης της απόφασης για την ενεργοποίηση ενός ομαδικού συμβολαίου, αποφασίζει όχι μόνον για τον εαυτό του, αλλά για μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων και πρέπει να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Επίσης, ο τρόπος λήψης της απόφασης, είναι πιο περίπλοκος και διαφέρει από αυτόν μιας ατομικής ασφάλισης. Τα παραπάνω, μαζί με κάποια άλλα επιμέρους θέματα, καθιστούν αναγκαία μια διαφοροποιημένη εκπαίδευση προς τους παραγωγούς ασφαλίσεων  αυτού του ασφαλιστικού προϊόντος.

 

 • Ποια είναι τα ισχυρότερα κανάλια διανομής

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών για το έτος 2017, το ισχυρότερο κανάλι διανομής είναι το κανάλι των αμέσων πωλήσεων (απευθείας πωλήσεις χωρίς διαμεσολάβηση) με 42% στο σύνολο των πωλήσεων, έπεται το κανάλι της μη αποκλειστικής διαμεσολάβησης (Μεσίτες Ασφαλειών, Ανεξάρτητοι Ασφαλιστικοί Πράκτορες) με 25% και ακολουθούν τα κανάλια αποκλειστικής διαμεσολάβησης (Agency – Ασφαλιστικοί Πράκτορες Αποκλειστικής Συνεργασίας) και τραπεζασφαλίσεων με 17% και 16% αντιστοίχως.

 

 • Τι υποδομές παρέχετε στους ασφαλισμένους σας;

Ενδεικτικές υποδομές-υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας στα Ομαδικά:

 

 • Ξεκάθαροι και εύληπτοι όροι συμβολαίου.
 • Πλήρης και ποιοτική επικοινωνία των προγραμμάτων στον εργοδότη και τα μέλη
 • Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Ευέλικτα, αξιόπιστα και οικονομικά προγράμματα.
 • Άμεση καταβολή παροχών, με απευθείας πληρωμή εξόδων υγείας σε συμβεβλημένους παρόχους.
 • Δίκτυο Υγείας. Τα μέλη ενός Ομαδικού Συμβολαίου στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, αποκτούν αυτόματα, πρόσβαση σε ένα ευρύ σύστημα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης που υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων, όπου τα έξοδα καλύπτονται απευθείας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*