(Αντ)ασφαλιστική συμφωνία για τη μετα-Brexit εποχή υπογράφουν ΗΠΑ-Μ. Βρετανία

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

 

Την υπογραφή διμερούς συμφωνίας  που θα άπτεται ρυθμιστικών θεμάτων για τον (αντ)ασφαλιστικό κλάδο μετά το Brexit ανακοίνωσαν οι αρχές των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας.

Η συμφωνία (US-UK Covered Agreement)  θα συνάδει με την αντίστοιχη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ (US-EU Covered Agreement) που είχε υπογραφεί το 2017, μέσω της οποίας είχε αρθεί η υποχρέωση κατάθεσης ενεχύρων και η τοπική παρουσία για πιστοποιημένες (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ διευκολύνονταν η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών ΗΠΑ και ΕΕ. Για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες από την ΕΕ έχουν υποχρέωση να ετοιμάσουν μόνο μια έκθεση αξιολόγησης κινδύνων και φερεγγυότητας (One Risk and Solvency Assessment-ORSA) συνεπεία της ως άνω συμφωνίας.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο ανακοινωθέν, η διμερής συμφωνία ΗΠΑ- Μ. Βρετανίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση ρυθμιστικής σαφήνειας και την απρόσκοπτη λειτουργία της (αντ)ασφαλιστικής αγοράς καθώς η Μ. Βρετανία ετοιμάζεται να βγει απο την ΕΕ τον Μάρτιο του 2019. Συνεισφέρει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών εταιρειών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, καθιστώντας τις ρυθμίσεις πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες. Η «Καλυμμένη Συμφωνία» ΗΠΑ-Μ. Βρετανίας είναι εξάλλου επωφελής για την οικονομία και τους καταναλωτές των ΗΠΑ καθώς επιβεβαιώνει το αμερικανικό σύστημα εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου και αυξάνει τις αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες των ΗΠΑ.

Όπως σχολίασε ο Malcolm Newman, πρόεδρος του London Market Group, «καλωσορίζουμε τη διμερή ασφαλιστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Μ. Βρετανίας που θα προσφέρει βεβαιότητα και θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία τνω βρετανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ στη μετα-Brexit εποχή.  Η συμφωνία επιβεβαιώνει την θέση του Λονδίνου ως παγκοσμίου leader στην παροχή εξειδικευμένων (αντ)ασφαλιστικών υπηρεσιών και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης της Αγοράς του Λονδίνου για τα επόμενα χρόνια».

Ο David Matcham, διευθύνων σύμβουλος της International Underwriting Association δήλωσε από την πλευρά του ότι «η συμφωνία είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας των εποπτικών αρχών στις δυο όχθες του Ατλαντικού και παρέχει σαφήνεια στις εταιρείες καθώς επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πελατών τους μετά το Brexit.  Αντανακλά τόσο τους ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ της Αγοράς του Λονδίνου και των ΗΠΑ όσο και την διεθνοποιημένη φύση της βιομηχανίας μας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*