Σε τροχιά ανάπτυξης η Υδρόγειος Ασφαλιστική

του Λουκά Κορομπίλη, Γενικού Διευθυντή

Με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κινείται η Υδρόγειος Ασφαλιστική, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, με ταυτόχρονα υψηλές οικονομικές επιδόσεις που πιστοποιούν τη δυναμικότητα και ισχυρή θέση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, κατά το εννεάμηνο του 2018, το σύνολο των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της εταιρείας ανήλθε σε €57,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2% από την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή, η οποία είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, προέρχεται ισόποσα τόσο από τον κλάδο οχημάτων όσο και τους λοιπούς – εκτός οχημάτων- κλάδους γενικών ασφαλίσεων της εταιρείας.

Κατά το ίδιο διάστημα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική κατέβαλε €27,1 εκατ. σε αποζημιώσεις, ποσό αυξημένο κατά 42% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παραμένοντας εστιασμένη στη φιλοσοφία της για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς ασφαλισμένους και ζημιωθέντες.

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας καθώς και οι δείκτες οικονομικής ευρωστίας και φερεγγυότητας παρουσιάζονται επίσης ενισχυμένα.

Συγκεκριμένα: Κατά την 30.09.2018, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €175,2 εκατ. ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €61,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,0% και 5,8%, αντίστοιχα, από την 31.12.2017.

Κατά την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR Ratio) της Υδρογείου Ασφαλιστικής παρουσιάζεται ενισχυμένος στο 155,5%, από 141,8% στις 31.12.2017, με αποτέλεσμα η εταιρεία να υπερκαλύπτει κατά €22,1 εκατ. (56 μονάδες) το όριο των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας. Σημειώνεται ότι ο δείκτης έχει επιτευχθεί χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*