Υψηλά ποσοστά από την έρευνα ικανοποίησης των συνεργατών της INTERLIFE

Εξαιρετικά  θετική εικόνα και χρήσιμα συμπεράσματα προς αξιοποίηση κατέδειξε για άλλη μια χρονιά η έρευνα ικανοποίησης συνεργατών που πραγματοποίησε  η INTERLIFE Ασφαλιστική στο σύνολο του Δικτύου συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών  Διαμεσολαβητών σε όλη την  Ελλάδα.

Η έρευνα που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, υλοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2018 από το Τμήμα Marketing της εταιρίας μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ενώ συμμετείχε σ’ αυτήν η πλειοψηφία των συνεργατών  της από όλη την Ελλάδα. Στόχος της, η συνολική αξιολόγηση του πλαισίου συνεργασίας της εταιρίας με τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές καθώς και ο εντοπισμός θεμάτων προς βελτίωση.

Οι συμμετέχοντες είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα, κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό ικανοποίησής τους αναφορικά με την εξυπηρέτηση των επί μέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων, την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών, την ανταγωνιστικότητα των Προγραμμάτων, την ανταπόκριση και την επίλυση τυχόν προβλημάτων ενώ, παράλληλα, ζητήθηκαν προτάσεις για περαιτέρω σύσφιξη της αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης που διέπει τη συνεργασία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δυνατά σημεία της Εταιρίας αναδείχθηκαν   η Φερεγγυότητα και η Αξιοπιστία, η Ταχύτητα των Αποζημιώσεων και η Ποιότητα Επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης που συγκέντρωσαν ιδιαίτερα υψηλούς  βαθμούς ικανοποίησης με τους μέσους όρους θετικών απαντήσεων  να κυμαίνονται σε ποσοστά από 90 έως 92%.

Για τις επιμέρους Διευθύνσεις και Τμήματα τα ποσοστά των ικανοποιημένων συνεργατών είναι υψηλά ως προς την  Επικοινωνία και την Εξυπηρέτηση με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 88% έως 92%. Οι υψηλότερες «επιδόσεις» καταγράφηκαν στον Κλάδο Αυτοκινήτου 92%, τον Κλάδο  Πυρός 90%, τον Κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης 88% και τον Κλάδο Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών  88%. Η ταχύτητα και η ευελιξία στην Ανάληψη Κινδύνων, η αμεσότητα στην ενημέρωση και η  έγκαιρη διεκπεραίωση συγκέντρωσαν ποσοστά ικανοποίησης από 90-92% ενώ για την Διεύθυνση Πωλήσεων καθώς και για την συνεργασία με τους  Επιθεωρητές Πωλήσεων ο βαθμός ικανοποίησης ανέρχεται σε  94% και 91% αντίστοιχα.

Για την Διεύθυνση Αποζημιώσεων τα αθροιστικά ποσοστά ικανοποίησης, σε μέσους όρους θετικών απαντήσεων ως προς τους μέσους  χρόνους στην διαδικασία διεκπεραίωσης ζημιών και αντικειμενικότητας των αποζημιώσεων στο κλάδο του αυτοκινήτου, έφτασαν το 90% ενώ 87-90% είναι το ποσοστό ικανοποίησης από την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση του Τμήματος Διαχείρισης.

Η Διοίκηση της εταιρίας, παρά τα θετικά αποτελέσματα, αξιολογεί τα σχόλια και τις προτάσεις των συνεργατών της που αφορούν σε μεγαλύτερη προβολή και διαφήμιση, στο σχεδιασμό νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων και τεχνολογικών εφαρμογών και στην εξειδικευμένη παροχή εκπαίδευσης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη των συνεργατών προς την INTERLIFE Ασφαλιστική και αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο αλλά και δέσμευση της εταιρίας να διατηρήσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*