Παράταση στις άδειες οδήγησης λόγω προβλημάτων

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με νέα του ανακοίνωση δίνει παράταση ισχύος στους κατόχους αδειών οδήγησης που έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν μετά την 30η Αυγούστου 2018 αίτηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για ανανέωση της άδειάς τους. Η παράταση χορηγείται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Η ημερομηνία παράτασης θα πιστοποιείται με τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους βεβαίωσης παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Η νέα αυτή παράταση χορηγείται στους ενδιαφερόμενους δεδομένης της αδυναμίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών χώρας λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των εξεταστών από το εν λόγω έργο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*