ιατρικός τουρισμός, τουρισμός υγείας, γιατρός με υδρόγειο στο χέρι

Ρυθμίζεται ο Τουρισμός Υγείας: Στόχος η δημιουργία «μητρώου»

Το νομοθετικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του τουρισμού υγείας επιχειρεί να ρυθμίσει σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, που συνυπογράφεται, μεταξύ άλλων υπουργών και από τον Ανδρέα Ξανθό. Βασικός στόχος της ρύθμισης, είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισµό στον παγκόσμιο χάρτη και αυτού του είδους τουρισμού.

«Ο τουρισµός υγείας αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία, και βελτίωση της σωµατικής, ψυχικής και πνευµατικής υγείας των επισκεπτών- τουριστών σε συνδυασµό µε διακοπές», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση. Όπως εξηγεί το άρθρο 20, περιλαµβάνει τον ιατρικό τουρισµό, τον ιαµατικό – θερµαλιστικό τουρισµό και τον τουρισµό ευεξίας.

«Υπήρχε μια ανάγκη ρύθμισης μιας σειράς πραγμάτων, προκειμένου να διασφαλίσουμε πως θα προσελκύσουμε επισκέπτες 365 ημέρες το χρόνο», σημείωσε ο ΓΓ του Υπουργείου Τουρισμού, Γ. Τζιάλλας, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο  ημερίδας με θέμα τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο LSE.

Στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι η δημιουργία ενός μητρώου, «μιας βάσης δεδομένων των παρόχων,  που θα περιέχει τόσο τους παρόχους των ιατρικών υπηρεσιών (νοσοκομεία, ιατροί) όσο και τα τουριστικά γραφεία, τους tour operators ή επιχειρήσεις τουριστικές», συμπλήρωσε ο κ. Τζιάλλας.

Επιδίωξη, που κρίνεται εφικτή, είναι η προσέλκυση ακόμη και 100 χιλιάδων τουριστών, μόνο από τον τουρισμό υγείας, σε βάθος 5ετίας.

«Αναµφισβήτητα, ο τουρισµός υγείας είναι µια µορφή θεµατικού τουρισµού µε ιδιαίτερα µεγάλες προοπτικές. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει δυνατότητα ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, συµβάλλοντας στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ παράλληλα συνεπάγεται επενδύσεις σε νέους τοµείς, εµπλουτισµό του επιπέδου των προσφερόµενων υπηρεσιών και ποιοτική βελτίωση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος», υποστηρίζεται.

Όπως σημειώνεται, η χώρα µας διαθέτει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως είναι το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών υγείας – ευεξίας σε συνάρτηση µε το οικονοµικά ανταγωνιστικό κόστος, το καταξιωµένο επιστηµονικό προσωπικό και ο πλούτος των ιαµατικών πηγών, σε συνδυασµό µε τις πολύ καλές ξενοδοχειακές υποδοµές και ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού για τον προσδιορισμό των ειδικών όρων και των προϋποθέσεων. Ωστόσο, προβλέπει την ίδρυση μονάδας ΠΦΥ εντός των κέντρων ιαματικού τουρισμού, για την παροχή πρώτων βοηθειών ή την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Σε ό,τι αφορά, συγκεκριμένα, τον ιαματικό τουρισμό, βασικό βήμα ήταν η έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης των ιαματικών πηγών, σε επίπεδο δήμων.«Ήδη έχουν αναγνωριστεί 70 πηγές, από τις 12ο που έχουν δυνατότητες αξιοποίησης», σημείωσε ο κ. Τζιάλλας.

«Ορίζεται επίσης η διαδικασία για την δυνητική λειτουργία «ιατρείου ιαµατικού τουρισµού» από ήδη λειτουργούσα µονάδα ειδικής τουριστικής υποδοµής», σημειώνεται. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι «οι Μονάδες Ιαµατικής Θεραπείας, τα Κέντρα Ιαµατικού Τουρισµού – Θερµαλισµού και τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας αποτελούν εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής και η αδειοδότηση, ο έλεγχος και η εποπτεία αυτών υπάγεται στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουρισµού και δεν συνέχονται στο σύνολό τους µε την παροχή υπηρεσιών υγείας, που διενεργείται σε οργανωµένη και υπό όρους µονάδα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας Π.Φ.Υ.. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους ως µονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.».

Ακόμη, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι «με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού µπορεί να τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισµού επιλεγµένες δράσεις, όπως διοργανώσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια, διαγωνισµοί και φεστιβάλ, αν κρίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση των ανωτέρω αναφερόµενων ειδικών µορφών τουρισµού».

Σ/Ν Τουρισμού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*