IFRS17: Business Networking Brunch της SAS για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Ενημερωτική εκδήλωση ειδικά για την αγορά των ασφαλιστικών εταιρειών διοργάνωσε η SAS την περασμένη εβδομάδα, σχετικά με τα νέα διεθνή λογιστικά πρότυπα IFRS17. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην οικία του Βρετανού Πρέσβη στην Αθήνα και την παρακολούθησαν πάνω από 120 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, οι οποίοι ενημερώθηκαν για όλες τις νέες εξελίξεις σχετικά με το νέο αυτό πρότυπο.

Το πρότυπο IFRS17 εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2017 και έχει ημερομηνία ισχύος από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Το πρότυπο αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική αλλαγή στο σύστημα χρηματοοικονομικής αναφοράς εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας μεγαλύτερη ζήτηση για παραδοσιακές λογιστικές πρακτικές και αναλογιστικά συστήματα.  Το πρότυπο στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας και στην παροχή μεγαλύτερης συγκρισιμότητας της κερδοφορίας στον ασφαλιστικό κλάδο και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αναφοράς κερδών και ζημιών και θα εισάγει μια σειρά από νέα KPIs και θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα μερίσματα ή οι ακαθάριστες πιστώσεις πληρωμών.

Μέσα από το «IFRS17: Business Networking Brunch» η SAS, ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως στα Business Analytics και  με μακρά εξειδίκευση σε έργα συμμόρφωσης όπως τα Basel, Solvency, AML D4, GDPR και IFRS9, ήθελε να εξοικειώσει την ασφαλιστική αγορά με τις αλλαγές που επίκεινται και οι οποίες αναμένεται να φέρουν σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές διαδικασίες των ασφαλιστικών συμβολαίων, αλλά και στο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών. Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο κ. Μιχάλης Πριναράκης, Chief Actuary της MetLife Greece, ενώ οργανώθηκε και ειδικό panel συζήτησης με συμμετέχοντες από εταιρείες όπως οι PwC, KPMG, EY, Accenture, Deloitte, Eurolife και Generali. Συντονιστής του πάνελ ανέλαβε ο κ. Αλέξανδρος Ζιμπίδης, επικ. καθηγητής αναλογιστικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην εκδήλωση μίλησε επίσης και η κα Joanna Starczewska, Advisory Business Solutions Manager, Risk Global Practise της SAS, στέλεχος με πολυετή διεθνή εμπειρία, η οποία παρουσίασε best practices από πραγματικές περιπτώσεις έργων σχετικών με το λογιστικό πρότυπο IFRS 17.

Η κα Starczewska δήλωσε: «Μετά από μια πετυχήμενη πορεία υλοποίησης έργων σχετικών με συμμόρφωση στην οδηγεία Solvency ΙΙ καθώς και το λογιστικό πρότυπο IFRS 9 η SAS έχει προχωρήσει, με την εξειδικευμένη λύση της SAS που απευθύνεται στο IFRS 17, σε υλοποιήσεις με περισσότερες από 10 διεθνείς αντασφαλιστικούς και ασφαλιστικούς ομίλους πολλαπλών νομικών οντοτήτων, τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων, αλλά και σε μικρότερες εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου στην Ευρώπη, οι οποίες μας έχουν εμπιστευτεί και έχουν ξεκινήσει τη μετάβαση στο πρότυπο μαζί μας.

»Πράγματι υπάρχουν πολλές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κατά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 17, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την σωστή προσέγγιση για τον υπολογισμό και την αποτύπωση των αποτελεσμάτων. Τους ασφαλιστικούς οργανισμούς θα τους απασχολήσουν θέματα όπως η βέλτιστη επιλογή μεθόδου υπολογισμού, η ομαδοποίηση των ασφαλιστικών συμβάσεων, μέθοδοι απόσβεσης καθώς και ο χειρισμός συναλλαγών σε πολλαπλά νομίσματα αλλά και ο τρόπος προσέγγισης σε ότι αφορά τη μετάβαση. Εμφανής επίσης, είναι η πρόκληση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων, της ιχνηλασιμότητας, της δυνατότητας ελέγχου και της διαχείρησης της διαδικασίας κλεισίματος.

»Τέλος, αναγνωρίζοντας το ζήτημα της εφαρμογής του προτύπου έγκαιρα, το οποίο εισαγάγει εντελώς νέες έννοιες, που βασίζονται σε πολλά δεδομένα και νέες πηγές που πρέπει να συνδυαστούν αποτελεσματικά, οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών και την ιχνηλασιμότητα όλων των σχετικών δράσεων καθώς και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, με στόχο την επιτυχημένη υιοθέτηση του προτύπου εντός των σχετικών χρονικών απαιτήσεων. Σε τέτοια έργα, η χρήση των κατάλληλων δεδομένων, των κατάλληλων δοκιμαστικών περιπτώσεων, της επαρκούς αρχιτεκτονικής και της υποστήριξης του top management είναι θεμελιώδους σημασίας και η λύση της SAS για το IFRS 17 έρχεται να προσφέρει ακριβώς την υποστήριξη που χρειάζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες για να εφαρμόσουν με επιτυχία το νέο πρότυπο».

Στη συνέχεια ο κ. Νεκτάριος Κωνσταντίνου, Senior Industry Consultant, Risk Global Practise της SAS, παρουσίασε πώς η ολοκληρωμένη πλατφόρμα της SAS, παρέχοντας λύσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς για συμμόρφωση σε θέματα Solvency II , ORSA, IFRS 17 αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης, αποτύπωσης και ανάλυσης δεδομένων, μπορεί να βοηθήσει στην εκμετάλευση συνεργιών που προκύπτουν τόσο από τα κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε επίπεδο μεθοδολογιών και απαιτήσεων όσο και από τα πλεονεκτήματα που παρέχει ένα κοινό τεχνολογικό υπόβαθρο. Μέσα από μία τέτοια προσέγγιση, οι οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν τη συμμόρφωση, τη προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας μέσα στον οργανισμό, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχεηρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και τη μείωση του κόστους χρήσης και συντήρησης του λογισμικού.

Tέλος ο κ. Νίκος Πέππας, Regional Director Greece & Eastern Europe της SAS, δήλωσε σχετικά: «Παρόλο που το 2021 φαντάζει ακόμη μακρινό, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η προετοιμασία για την εφαρμογή του προτύπου θα πρέπει να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, με συγκριτικά αποτελέσματα το 2020 και δεδομένα που θα αφορούν το 2019. Κατά συνέπεια, η SAS, ως ηγέτιδα εταιρεία στα Business Analytics και έχοντας μεγάλη εμπειρία σε έργα συμμόρφωσης προτύπων έρχεται να προσφέρει τη λύση IFRS17, μια πλατφόρμα που θα γεφυρώσει τα υπάρχοντα συστήματα, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα  και τα υπολογιστικά δεδομένα, αφαιρώντας ταυτόχρονα την πίεση από τα συστήματα παραγωγής που είναι πιο δύσκολο να αλλάξουν.

»Με την υιοθέτηση αυτής της ευέλικτης λύσης, η οικονομική διαφάνεια που απαιτείται από τους ελεγκτές μπορεί να επιτευχθεί, χωρίς να επηρεάζει ιδιαίτερα τις day-to-day λειτουργίες της επιχείρησης. Η SAS αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη της αγοράς και στηρίζει τους πελάτες μέσα από εξειδικευμένες και καινοτόμες λύσεις analytics, business intelligence και data management και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις εναλλακτικές στους συνεργάτες μας και στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*