Έκπληξη Χριστουγέννων: Γράφουν υπεραξίες οι ασφαλιστικές, αναβαθμίσεις στον ορίζοντα

του Νίκου Σακελλαρίου

Eυχάριστη έκπληξη για τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ελληνικά ομόλογα στα χαρτοφυλάκια διακράτησης ( στρατηγικά χαρτοφυλάκια που υπολογίζονται για τα εποπτικά κεφάλαια) και για τα χαρτοφυλάκια διαχείρισης (trading) αποτελεί το ράλι των τιμών των ελληνικών ομολόγων και η μεγάλη πτώση των αποδόσεών τους.

Ειδικά για την δεύτερη κατηγορία, δηλαδή τα χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση, θα  δώσουν σημαντική ρευστότητα  στις εταιρείες που θα βγούν να πουλήσουν ελληνικά ομόλογα με υπεραξίες που ξεπερνούν το 20%. Καλύτερα δηλαδή από πολλές ελληνικές μετοχές. Υπολογίζεται ότι εάν συνεχιστεί το ράλι των ελληνικών ομολόγων και στο α’ εξάμηνο 2018, οι κεφαλαιακές υπεραξίες στις ασφαλιστικές που έχουν Ίδια Κεφάλαια ,θα ξεπεράσουν το 1-1,2 δισ. ευρώ.

Η ρευστότητα αυτή εάν επανατοποθετηθεί στα βασικά εποπτικά κεφάλαια εκτιμάται ότι θα δώσει μέσα στην επόμενη χρήση 2018 σημαντικά υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας (SCR και MCR) στα Solvency II  γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά στην ποιοτική  και ποσοτική αναβάθμιση της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς.

Η τοποθέτηση, ιδιαίτερα των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών, σε ελληνικά ομόλογα αποδείχθηκε δικαίωση και  μία εξαιρετικά ευνοϊκή επένδυση για τις ελληνικές εταιρείες οι οποίες  από το 2010 και μετά αντιμετώπισαν αφ’ ενός το PSI του 2012-2013 και αφ’ ετέρου  τους κινδύνους  της περιόδου 2015. Πλέον και ο πιστωτικός κίνδυνος φαίνεται να περιορίζεται και έτσι  μάλλον επανερχόμαστε σε μία χρηματοοικονομική ομαλότητα.

Στην περίπτωση που η Ελλάδα, καταφέρει να βγεί στις διεθνείς αγορές, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες που πληρούν όλα τα κριτήρια των Solvency II αναμένεται να αναβαθμιστούν πιστοληπτικά.  Αυτό θα ανοίξει και την πόρτα για την είσοδο ξένων κεφαλαίων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.  Τα πρόσφατα παραδείγματα της Εθνικής Ασφαλιστικής (EXIN)  και της Ευρωπαικής Πίστης (είσοδος EBRD) αποτελούν τα δείγματα εισόδου σε μία περίοδο μεγάλων μετοχικών ανακατατάξεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*